Är du yrkesverksam konstnär och arbetar med barn och unga?
Garn i burkar och barn i bakgrunden som skapar
Foto: Anna Nordström

Bild och Form Kronoberg erbjuder med start 2023 ett utbud workshops för barn och unga i egen regi i samarbete med konstnären och arkitekten Karolina Lilliequist. Syftet är att främja barn och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet samt att utveckla mångfalden av konstnärliga uttryck för barn och unga.

Vi vill att fler barn och unga ska få möta och skapa konst tillsammans med yrkesverksamma konstnärer på skoltid och sin fritid. Vi kommer därför att verka i regionala och interregionala sammanhang för att stärka frilansande yrkesverksamma konstnärers synlighet och utbud. Vi kommer också under 2023 att utveckla en barn och unga-sida på konstikronoberg.se.

Är du yrkesverksam konstnär och intresserad av att synas här?
Hör av dig till Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Hitta konst och konstnärer i Kronoberg
Markus Emilsson 2018. Foto: Anna Nordström

Konst i Kronoberg är en digital plattform för konstområdet i Kronobergs län. Bild och Form Kronoberg delar information om nyheter , kunskap och inbjudningar som är regionalt relevanta inom bild- och formområdet.

Presentera dig som konstnär

Plattformen är en möjlighet för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Kronobergs län att berätta om sitt arbete. Inför Konst i Kronobergs lansering har initialt medlemmarna i Konstnärscentrum Syd och ateljéföreningen på Italienska Palatset bjudits in att presentera sig. Nu öppnar vi upp för fler!

Hitta konstnärer och konsthantverkare

Är du yrkesverksam och vill synas på Konst i Kronoberg? Läs mer och ansök här.

Presentera din organisation

Konst i Kronoberg är också en samlingsplats för organisationer, institutioner, föreningar, utbildningar mfl i länet att kommunicera sin verksamhet.

Inför plattformens lansering har regionala verksamheter, konstutbildningar, verksamheter i det det konstpedagogiska nätverket, samt länets konstföreningar och gallerier via kommunernas kultursamordnare erbjudits att presentera sig. Nu öppnar vi upp för fler!

Hitta organisationer

Vill du som organisation synas på sidan kontaktar du Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och Form Region Kronoberg.