Till innehåll på sidan

Barn och unga

Karolina Lilliequist och barn på Elmeskolans fritids, Älmhult
Karolina Lilliequist och barn på Elmeskolans fritids, Älmhults kommun i workshop ”Konstpaus”. Foto: Malin Ljung, Älmhults kommun

Bild och Form Kronoberg är en resurs för dig som arbetar inom skola eller fritids. Vi erbjuder workshops i samarbete med en professionell konstnärer utifrån varierande teman. Vi erbjuder även övrig kommunal verksamhet och föreningar workshops för barn och unga på fritiden.

Utbudet har tagits fram tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist och utgår från skolans värdegrund och är kopplat till kursplaner i Lgr 22.

Barn och pedagoger på Prästängskolan i Alvesta, Åby skola och Elmeskolans fritidsverksamhet bidragit med sin kunskap och sina åsikter i utformandet av workshopsen.

modellbygg med lila inslag, diffus dekorativ bild modell av en fortbollsplan i grönt

Madelene Johansson, pedagog, Prästängskolan, Alvesta kommun om ”Se vår plats”

”Det är en fantastisk övning som skapar intresse för närområdet, kunskaper om arkitektyrket och mycket skaparglädje!”

Välkommen att kontakta Bild och Form Kronoberg för frågor och bokning.

Du som är yrkesverksam konstnär och erbjuder dina workshops via Konstdepartementet är välkommen att publicera dina kontaktuppgifter även här.  Kontakta Bild och Form Kronoberg för mer information.