Till innehåll på sidan

Open Call Sydosten United 2024

Bilden visar en karta över sydostsverige i röd plexi

Lansering av Sydosten United 2024 – Omväxlande arrangörskap för större geografisk spridning

Nu är det dags att söka till 2024 års upplaga av Sydosten United, en jurybedömd samlingsutställning som rymmer uttryck från hela fältet inom konst, konsthantverk och slöjd. Alla skapare verksamma i Blekinge, Småland eller Öland, eller med anknytning till något av dessa landskap, är välkomna att söka hit. Ansökningsperiod 22 januari till 21 april, sök via webbsidan sydosten.nu

Under de senaste åren har Kalmar konstmuseum utvecklat nya visioner och idéer för Sydosten United.

”Ambitionen har alltid varit att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United fungerar som en plattform där utövare och publik möts, utbyter tankar, idéer och även bygger relationer.”, säger Anneli Berglund, biträdande chef Kalmar konstmuseum.

Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd av Region Blekinge. I projektet ingår även Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge.

Frågor eller annat material för publicering, kontakta konstförmedlare Sofia de la Fuente, sofia.delafuente@ronneby.se