Till innehåll på sidan

I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. I korta filmade intervjuer med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggörs möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De inspelade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter av offentlig konst.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Kalmar konstmuseum och Konstnärscentrum Syd.

Se intervjuerna här nedan eller besök Kalmar konstmuseum/Designarkivets Vimeo

Tryck här för att komma till intervjuerna.

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf: Jörgen Axelsson

Intervju, Konstens betydelse – I dialog om offentlig konst. Se här:

För Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, räcker det inte med ett bra kunskapsutbud på universitetet – den arkitektoniska miljön och andra konstnärliga kvaliteter är lika viktiga för den kunskapsbildning Linnéuniversitetet driver. Under intervjun bekantar vi oss med flera av de offentliga verk som finns i universitetets lokaler.

Avbildade verk
”Landskap från Havets mitt (Verktyg att se)”, Pia Sandström
”You taught us language and we learned to curse”, Runo Lagomarsino
”Untitled (lamp, black)”, Klara Lidén
”Redo för lejonet, ur serien Fysiska tillstånd av lärande”, Julia Bondesson
”Jag kommer till dig naken”, Johan Thurfjell.
”Love Bites III”, Elina Brotherus
”När inlandsisen dragit sig tillbaka från Sverige vandra granen in ifrån norr”, Ingela Ihrman

Intervju, Konst som identitetskapare – I dialog om offentlig konst. Se här:

Hur tänker människor när de använder sig av offentliga rum? Och hur kan offentlig konst användas av de som nyttjar platsen? Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om vikten av att göra konsten till en integrerad del i byggprocessen för att skapa och accentuera platsers identitet.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Intervju, Ge konsten plats i byggprocessen – I dialog om offentlig konst. Se här:

Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om det formella samarbetet kring offentlig konst mellan tjänstemän och politiker – ett vinnande koncept som säkerställer att konst får plats i byggprocessen.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Intervju, Konstnärscentrum Syd och gestaltningsuppdrag – I dialog om offentlig konst. Se här:

Till skillnad från övriga projekt vi stiftat bekantskap med i projektet ”I dialog om offentlig konst” får vi lära oss om en satsning från ett privat företag. Linda Wallin och Stina Siljing från Konstnärscentrum Syd berättar om gestaltningsuppdraget till Norden Machinerys nya Kalmar-lokaler och möjligheterna av att använda sig av Konstnärscentrum Syd.

Avbildade verk:
”Origin of Colors”, Linda Wallin
”Shine bright like a diamond”, Edwin Böck
”Glänta”, Elisabeth Henriksson och Fredrika Linder

Intervju, Konstnär och projektledare – I dialog om offentlig konst. Se här:

Att vara konstnär är också att vara projektledare. Konstnären Joanna Eriksson berättar kort om hennes ansvar för produktion, ekonomi och administration vid tillkomsten av verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Intervju, Från skiss till genomförande – I dialog om offentlig konst. Se här:

”Det ska kännas att det är för mig när man går här.”
Konstnären Joanna Eriksson berättar om den snirkliga, men samtidigt självklara, konstnärliga processen bakom verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Intervju, Att genomföra en konstnärlig upphandling – I dialog om offentlig konst. Se här:

Vi träffar Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som berättar om upphandlingsprocessen bakom verket ”Intryck – Avtryck” av Johanna Strand på Bjurbäckskolans nya tillbyggnad.

Intervju, Samverkan som metod – I dialog om offentlig konst. Se här:

Utifrån verk på Specialistpsykiatrin, Växjö, berättar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare på Region Kronoberg, om de synergieffekter som kan uppstå vid samverkan mellan konstnär och arkitekt i uppförandet av offentliga byggnader.

Avbildade verk:
”Landskap”, Kazuyo Nomura
Detalj av: ”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté

Intervju, Att skapa förutsättningar – I dialog om offentlig konst. Se här:

Frida Lundén Mörck berättar om sin roll som konsthandläggare vid Region Kronoberg. Med exempel från arbetet med Specialistpsykiatrin i Växjö berättar hon om hur samverkan mellan arkitekt, konstnär, personal och patienter såg ut och hur konstnärlig frihet och kvalitet kan säkerställas.

Avbildade verk:
”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté
”Växtkraft”, Sanna Lindholm
”Landskap”, Kazuyo Nomura

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form
Tfn: 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se