I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. I korta filmade intervjuer med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggörs möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De inspelade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter av offentlig konst.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Kalmar konstmuseum och Konstnärscentrum Syd.

Se intervjuerna här nedan eller besök Kalmar konstmuseum/Designarkivets Vimeo

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf: Jörgen Axelsson

För Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, räcker det inte med ett bra kunskapsutbud på universitetet – den arkitektoniska miljön och andra konstnärliga kvaliteter är lika viktiga för den kunskapsbildning Linnéuniversitetet driver. Under intervjun bekantar vi oss med flera av de offentliga verk som finns i universitetets lokaler.

Avbildade verk
”Landskap från Havets mitt (Verktyg att se)”, Pia Sandström
”You taught us language and we learned to curse”, Runo Lagomarsino
”Untitled (lamp, black)”, Klara Lidén
”Redo för lejonet, ur serien Fysiska tillstånd av lärande”, Julia Bondesson
”Jag kommer till dig naken”, Johan Thurfjell.
”Love Bites III”, Elina Brotherus
”När inlandsisen dragit sig tillbaka från Sverige vandra granen in ifrån norr”, Ingela Ihrman

Hur tänker människor när de använder sig av offentliga rum? Och hur kan offentlig konst användas av de som nyttjar platsen? Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om vikten av att göra konsten till en integrerad del i byggprocessen för att skapa och accentuera platsers identitet.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om det formella samarbetet kring offentlig konst mellan tjänstemän och politiker – ett vinnande koncept som säkerställer att konst får plats i byggprocessen.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Till skillnad från övriga projekt vi stiftat bekantskap med i projektet ”I dialog om offentlig konst” får vi lära oss om en satsning från ett privat företag. Linda Wallin och Stina Siljing från Konstnärscentrum Syd berättar om gestaltningsuppdraget till Norden Machinerys nya Kalmar-lokaler och möjligheterna av att använda sig av Konstnärscentrum Syd.

Avbildade verk:
”Origin of Colors”, Linda Wallin
”Shine bright like a diamond”, Edwin Böck
”Glänta”, Elisabeth Henriksson och Fredrika Linder

Att vara konstnär är också att vara projektledare. Konstnären Joanna Eriksson berättar kort om hennes ansvar för produktion, ekonomi och administration vid tillkomsten av verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

”Det ska kännas att det är för mig när man går här.”
Konstnären Joanna Eriksson berättar om den snirkliga, men samtidigt självklara, konstnärliga processen bakom verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Vi träffar Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som berättar om upphandlingsprocessen bakom verket ”Intryck – Avtryck” av Johanna Strand på Bjurbäckskolans nya tillbyggnad.

Utifrån verk på Specialistpsykiatrin, Växjö, berättar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare på Region Kronoberg, om de synergieffekter som kan uppstå vid samverkan mellan konstnär och arkitekt i uppförandet av offentliga byggnader.

Avbildade verk:
”Landskap”, Kazuyo Nomura
Detalj av: ”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté

Frida Lundén Mörck berättar om sin roll som konsthandläggare vid Region Kronoberg. Med exempel från arbetet med Specialistpsykiatrin i Växjö berättar hon om hur samverkan mellan arkitekt, konstnär, personal och patienter såg ut och hur konstnärlig frihet och kvalitet kan säkerställas.

Avbildade verk:
”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté
”Växtkraft”, Sanna Lindholm
”Landskap”, Kazuyo Nomura

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Ny rapport – Offentlig konst i våra livsmiljöer

Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021 sammanfattas i ny rapport

Under 2018-2021 har Bild och Form Kronoberg arbetat med att stärka den offentliga konsten i våra livsmiljöer – tillsammans med konstnärer i länet, Statens konstråd, Linnéuniversitetet, kommuner i länet och då särskilt: Ljungby kommun, Alvesta kommun, Lessebo kommun, Älmhults kommun samt samarbetsparternas inom civilsamhälle, näringsliv, skola och lokalbefolkning.

– Vad har vi gjort, vad har vi lärt oss, hur går vi vidare?

Läs och ladda ned rapporten här:

Offentlig konst i våra livsmiljöer – Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021

 

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Mellan tystnaden av Jan Carleklev
Foto: Jan Carleklev

Perspektiv på livet i byn

Under hösten 2021 beslutades att Region Kronoberg ska arbeta med Bymässa 2030 i syfte att stärka länets boendeattraktivitet. För att sätta ett konstnärligt perspektiv på livet i byn, synliggöra och illustrera värden, motsättningar och gemensamheter, formuleras ett konstnärligt uppdrag till ljudkonstnären Jan Carleklev av Bild och Form Kronoberg.

Syftet med det konstnärliga uppdraget var utöver produktionen av ett verk som kunde visas digitalt, att visa på en konstnärlig gestaltnings funktion och möjlighet i ett processinriktat utvecklingsarbete med hållbar omställning och platsutveckling. Detta som ett led i att uppmärksamma byliv och utveckla anpassade format för kultur på mindre orter.

Ljuden mellan tystnaden

Jan Carleklev tog avstamp i tystanden som ofta nämns som en viktig skillnad mellan byn eller landsbygden och staden. I processen skapades förutsättningar för en rad möten med personer som på olika sätt är verksamma i landsbygden. I arbetet blev det uppenbart att det finns ljud bakom tystnaden och samtalen ger olika perspektiv på bylivet.

Arbetet redovisades i en film, en digital publikation och foton. Verket ger perspektiv och underlag för samtal i det fortsatta utvecklingsarbetet med Bymässa 2030. Vilka ljud hörs mellan tystnaden?

Mellan tystnaden av Jan Carleklev 2021Ladda ner
Foto: Jan Carleklev
Foto: Jan Carleklev

För mer information och bildmaterial
Jan Carleklev
+46 70 26 29 622
jan@carleklev.se
www.carleklev.se

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Amanda Cardell – Residens i stationssamhällen – Ljungby

Region Kronoberg bjöd in konstnären Amanda Cardell att samverka med Ljungby kommun
i projektet Residens i stationssamhällen.

Amanda Cardell arbetar med bildkonst med utgångspunkt i rörelse, textil och skulptur, arbetar ofta med frågor hur det visuella får ta plats i vårt gemensamma offentliga rum. Med stor känslighet för den specifika platsen, rummet, material och process så skapar hon iscensatta berättelser.

I det konstnärliga arbetet i Ljungby undersökte Amanda Cardell först Godsmagasinet och möjligheterna till ett samskapande verk med fokus på mänskliga möten, dialog, interaktion, civilsamhället. Pandemin gjorde att arbetet skiftade fokus till en nära utemiljö kring stationsområdet – Lilla Torg.

Den 3 oktober 2020 flyttade konsten ut i det offentliga rummet, i butiker och på torg i Ljungby under ”Ljungby Konststad” där besökarna fick ta del av både aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika konstuttryck. Temat var ”Närhet på distans” och till Konststad skapade Amanda Cardell ett tvådelat textilt verk som visades på Köpcenter Månens fasad vid Lilla torg.

När blicken på det välbekanta vrids ett varv, när det stora påverkar det lilla, när omvärlden landar på Lilla torg. Med ett verk skapat till stor grad av återbrukat textilt material, med litterär inspiration från rymdeposet Aniara av Harry Martinson. Foto: Amanda Cardell

Verk

Bunden rotation
ca 1,5×5 m, monumental textil applikation, vepa på fasad.
När en himlakropp roterar kring en annan, roterar den ett varv på sin egen axel på samma tid som den roterar kring den centrala himlakroppen. Detta innebär att den alltid riktar samma sida mot den centrala himlakroppen. Fenomenet uppstår på grund av tidvattenkrafter.

Springflod
ca 25 m lång textil skulptur, en vindstrutsliknande fana fäst längs flaggstänger ut från fasad. Springflod skapas när solen, jorden och månen står i linje, och vid fullmåne eller nymåne.


Kulturhuset Grand – Amanda fortsätter arbetet med plats och rörelse i staden

För att ytterligare implementera konstnärliga processer i platsutveckling görs insatser av konstnären och Ljungby kommun i samverkan med Bild och Form Kronoberg, kring Kulturhuset Grand med start hösten 2021. Målsättningen är att knyta ihop platsen med rörelser i staden, förstärka och synliggöra kulturhusets plats och binda ihop utomhus och inomhus tydligare med tillfälliga verk.

Om Amanda Cardell

Amanda är född i Ljungby, Skifteryd, Torpa. Hon reste som barn in till Ljungby torg med sin far, för att sälja gårdens grönsaker där. Amanda är idag baserad i Stockholm, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verksam som bildkonstnär och konstprojektledare. Har visat sin konst bl.a. under Paris kulturnatt Nuit blanche på Svenska kulturhuset, Vigelandmuseet i Oslo och Eskilstuna konstmuseum.

Hon arbetar med självorganiserade projekt, gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med en
platsrelaterad praktik där interaktion har en meningsbärande funktion. Arbetet gestaltas i flertal
material och uttryck, såsom rumsliga skulpturala verk i textil, keramik, foto och installation.
Hon är även utbildad inom barnrättsfrågor och kultur i det offentliga rummet och genomför även samarbeten med scenkonstområdet.

www.amandacardell.com

Om projektet Residens i stationssamhällen

Residens i Stationssamhällen har pågått i Kronobergs län under 2019-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo.

På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens andra delprojekt Alvesta, och Lessebo.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Emelie Olsson
Kulturstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby kommun
Tel. 0372-78 92 31
Mail: emelie.s.olsson@ljungby.se

Att arbeta som beställare av konst i offentliga miljöer
Här och Där – Konstnärer i Hemvist 2018. Foto: Anna Nordström

Attraktiva livsmiljöer handlar om att utveckla platser där människor vill leva, bo och arbeta. Offentlig konst bidrar till sinnliga upplevelser och utrymme för nya perspektiv, som en del i våra livsmiljöer.

Arbetar du med offentlig konst som beställare? Vill du veta mer om arbetsprocesser, förvaltning och finansiering eller bygga på dina argument för konst i våra gemensamma rum?

Nationellt

Statens konstråd
Statens konstråd har samlat olika aspekter av att arbeta med offentlig konst och här hittar du både fakta och inspiration. Arbeta med konst i offentliga miljöer – Statens konstråd (statenskonstrad.se)

KRO
Du kan också läsa mer om hur du som kommun kan arbeta med att stärka konstområdet i KROs manual Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik och fakta och rekommendationer i Gestaltningsuppdrag för uppdragsgivare

Nationell konferens
Den 14 oktober 2021 kan du bygga på din kunskap i en livestreamad konferens Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021 arrangerad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Konferensen genomförs årligen sedan år 2020 och är en del av samverkansarbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker. Mer information och länk till anmälan hittar du här

Branschforum för konsthantering 2021
Arbetar du med att installera, montera, lyfta, flytta, packa, transportera och hantera konst och kulturföremål? Då är årets digitala branschforum något för dig.

I samarbete med Blekinge museum, Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall bjuder Riksantikvarieämbetet in till ett branschforum om hantering av konst och kulturföremål. Årets branschforum genomförs digitalt under två eftermiddagar, med efterföljande digitalt mingel dag 1. Det kostar inget att delta, men du behöver föranmäla dig.

Datum: 27–28 Oktober 2021, kl.13:00-16:30.
Plats: Online från Blekinge, via Zoom.
Program och anmälan


Regionalt

En rad projekt genomförs för att stärka kunskap kring offentlig konst där regionen har en drivande roll.

Bymässa 2030
Just nu pågår beredning inför beslut om en eventuell bymässa i Kronoberg 2030, med syfte att stärka länets boendeattraktivitet – Bymässa 2030. Utredningsförslaget är att genomföra en bymässa som skiljer sig något från det förväntade, där fokus förskjuts från bostad till by, från stad till mindre samhällen och landsbygder, från byggnad till sammanhang. Genom att fokusera på byn istället för den enskilda byggnaden kan mässan ta sig an vardagslivets alla aspekter där konst i det offentliga rummet är en viktig del. Beslut om Region Kronoberg ska driva Bymässa 2030 tas av Regionala utvecklingsnämnden i september och mer information kommer löpande. Läs mer om Bymässa här.

Residens i Stationssamhällen
Residens i Stationssamhällen pågår Kronobergs län under 2020-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens delprojekt Alvesta, Ljungby och Lessebo.

Haganässkolans gröna projekt
Bild och Form Kronoberg har, med stöd av Statens konstråd, under våren drivit Haganässkolans gröna projekt i samverkan med Älmhults kommun och i dialog med Haganässkolan. Syftet med projektet har varit att synliggöra barn och ungas behov perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva. Läs mer här Haganässkolans gröna projekt.

Tidigare arbete
Som del i ett kompetenshöjande arbete genomfördes 2018-2020 föreläsningar och residens i samverkan med Statens konstråd i projektet Kunskapsnav offentlig konst. Du kan ta del av regionens arbete i en film om Här och Där- Konstnärer i hemvist här.

Kontakt:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Lessebo station + Zandra Ahl
Lessebo station. Foto: Helen Hägglund

Ett regionalt konstprojekt pågår där några stationsorter i Kronoberg ingår. Lessebo valdes ut av Region Kronoberg tillsammans med Ljungby och Alvesta. Och Lessebo valdes av konstnären Zandra Ahl som såg att det fanns en vilja att göra något i Lessebo.

Varför Lessebo?

– Stationsbyggnaden är från 1950-talet med tegel, trä och villaliknande proportioner som tillsammans med sin neonskylt gör den till en spännande plats att utgå ifrån, säger Zandra Ahl. Så här i efterhand kunde jag inte gjort ett bättre val av station när man ser vilka tankar och ambitioner som finns för området.

En rapport som Zandra fick tillgång till var det gestaltningsprogram som tagits fram för stationsområdet i Lessebo. I det finns idéer och skisser på hur området skulle kunna utvecklas. När projektet Residens-i- Stationssamhällen drogs igång av Region Kronoberg hakade Lessebo kommun på för att arbeta vidare med stationsområdet.

– Med stöd av Region Kronoberg och Statens Konstråd så kan vi nu arbeta med konst där platsen står i centrum. Det är platsen och de möten som sker där som blir underlag till konsten. I projektet har jag förlagt mitt konstnärliga arbete till Lessebo station och för mig har alltid dialog kring kulturpolitik, historia och sakfrågor varit viktigare än att skapa föremål i en ateljé.

Mottagen med öppna armar

Zandra beskriver hur hon snabbt blev mottagen med öppna armar i Lessebo.

– Jag har aldrig i mitt yrkesliv mött sådan nyfikenhet och värme. Det har varit ett av de roligaste uppdrag jag gjort och det beror helt på alla de människor jag mött. Människorna i Lessebo påverkar också i allra högsta grad det konstnärliga resultatet, det är spännande, säger Zandra Ahl. En person som varit jätteviktig och hjälpt till mycket är tyvärr inte med oss idag, Stefan Gustavsson som arbetade på Candeo, skyltföretaget.

Zandra hittade en arkivbild från 50-talet som visade stationens insida och en man som arbetade i biljettluckan. Idag är den luckan igensatt med vitmålat trä.

– Jag ville använda denna bild och skapa en portal till dåtiden genom en fotoskylt som åter placerade den arbetande mannen på stationen. Stefan inte bara lovade att hjälpa till med skylten, han hittade också mannen på bilden. Jag kommer aldrig glömma telefonsamtalet när Stefan ringde upp och berättade.

Zandra Ahl monterar verk inne på Lessebo station. Foto: Helen Hägglund

Montering och möten

I samband med att skylten monterades i mitten på juni träffar Zandra Ahl flera lessebobor. Bland annat mannen på bilden, Ingvar Eriksson som idag är 97 år.

– Ingvar kom åter till sin gamla arbetsplats och samtid och dåtid knöts samman. Detta är självklart en ovärderlig del av mitt arbete, säger Zandra. Och ett av flera exempel på hur projektet fungerat. Projektet har många lager och delar, därför kommer det också sammanställas i en publikation som kommer under hösten. Jag kan inte släppa Lessebo, platsen har påverkat och berört mig, som konstnär och människa.

Monteringen av skylten inne i stationshuset beskriver Zandra som en startpunkt på att materialisera och visualisera kvaliteter som finns i Lessebo, ett kulturarv som är relevant idag. För den som har egna minnen som den vill dela med sig av kommer de att samlas in som en del av projektet.

Ingvar Eriksson, nu och då, i biljettluckan i Lessebo station. Foto Zandra Ahl.

Berätta ditt minne

– Jag hoppas att alla som har saker att berätta, visa och dela med sig av från stationen och den trädgård som förr låg utanför vill dela med sig av dem, säger Zandra. Då kanske även det kommer synas på skylten framöver. Och dokumenteras till kommande publikation. Jag hoppas att mitt arbete ska koppla samman människor och berättelser som finns i Lessebo och synliggöra dem. Jag hoppas att den värme jag känner för människorna och platsen ska uppfattas även av andra.

– En annan viktig del av mitt arbete så här långt har också varit att lära känna Sören Mörch som är trädgårdsmästare och parkarbetare. Han har med humor och glädje i otaliga projekt gjort installationer i Lessebos offentliga miljö, ofta involverar han också barn och unga. Det finns en del beröringspunkter mellan mitt eget konstnärliga arbete och Sörens och det kommer synas, säger Zandra Ahl.

– Lessebo kommun har vågat släppa in konsten och jag hoppas att det ska ge impulser för framtiden då kommunen utvecklas. Kulturhistoria och samtid hänger samman genom människor och många lager av lokala historia berikar, om vi bara låter det ske. Samtida konst och kulturhistoria är inte motpoler så som det ibland framställs, avslutar Zandra Ahl.

P4 Kronoberg – Lokala berättelser lyfts fram när Lessebo station smyckas

SVT Nyheter Småland – Konstprojekt piggar upp Lessebo station

Rapport om stationsprojektet av Zandra AhlLadda ner

Fakta: Residens i Stationssamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och fortsätter 2021. Syftet med projektet är att ta fram arbetssätt för hur länets kommuner kan arbeta med konstnärlig gestaltning och konstnärliga uttryck, som en del av insatserna för ta tillvara länets stationssamhällen som regionala resurser.

Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residensen genomförs i samarbete mellan Lessebo kommun, Alvesta kommun, Ljungby kommun, Bild och Form Kronoberg och Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg.

För mer information:

Jenny Ramnér
Kultur och fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
Lessebo kommun

0478-12500 växel
0478-12567 direkt

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Slutrapport Residens i stationssamhälle Lessebo

Konstnärligt perspektiv och växtlighet tar plats i utveckling av Haganässkolan
Bim och Hossein Qassemi vid sin blomsterlåda. Foto: Petra Lindholm

Vad är egentligen konst? Kan trädgårdar och växtlighet vara konst? Vilken betydelse har växtlighet och konst för den egna närmiljön, för att den ska vara trivsam och en plats där man vill vistas? Under vårterminen har två elevgrupper på Haganässkolans Introduktionsprogram (IM) arbetat tillsammans med konstnären Petra Lindholm.

Eleverna har utforskat färg och form, designat och byggt blomsterlådor och fyllt dem med växtlighet. Som ett resultat av elevernas arbete har skolan nu en lummig, attraktiv och personlig innergård, den så kallade Ljusgården, som smyckats med en mångfald av egendesignade blomsterlådor.

Region Kronoberg har, med stöd av Statens konstråd, drivit Haganässkolans gröna projekt i samverkan med Älmhults kommun och i dialog med Haganässkolan. Syftet med projektet är att synliggöra barn och ungas behov perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva.

Konstnären Petra Lindholm och bildlärare Ingalill Newkumet är överens om att det varit ett lyckat projekt: – Det har verkligen varit glädjande att se elevernas energi och goda samarbete.

Att påverka sin egen miljö

Helen Carlsson, kommunens kulturstrateg är positiv:- Jag känner mig väldigt glad! Ingalill och Petra har arbetat oerhört intensivt och lagt ner ett enormt engagemang i projektet. Tanken var att mötas kring odling och växter och detta är också vad som skett. Det känns som ett steg i helt rätt riktning att involvera och låta eleverna själva påverka och skapa något till sin miljö.

Även Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg ser positivt på projektet: – Att på detta sätt involvera barn och unga i utformandet av en plats ger en direktupplevelse för alla involverade av att arbeta tillsammans med en konstnär. Det öppnar också upp för ett större samtal om hur vi vill att våra platser ska vara, vem får komma till tals och hur gör vi för att skapa goda livsmiljöer i Kronoberg? Älmhults kommuns goda arbetssätt med att involvera konstnärlig kompetens i utvecklingen av platser vill vi sprida både regionalt och nationellt.

Mer om Haganässkolans gröna projekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Älmhults kommun inom området Gestaltad livsmiljö. Projektet har bestått i sju konstnärsledda workshopar.Tyngdpunkten i projektet har legat på praktiska moment.

Haganässkolans gröna projekt är ett sätt för Älmhults kommun att i samverkan med Region Kronoberg och utifrån erfarenheterna från fjorårets konstprojekt Södra Möckeln arbeta vidare med området Gestaltade livsmiljöer.

Med projektet fortsätter Älmhults kommun sitt strategiskt arbete med att undersöka hur konstnärliga metoder kan tillvaratas i ett tidigt skede av planeringen för att skapa ett mer hållbart samhälle – socialt, ekologiskt och estetiskt.

Ambitionen är att vidareutveckla och långsiktigt befästa en slags ”basarbetsmetod” och efter sommaren därefter följa upp projektet med nya elevgrupper på Haganässkolan.

Fithwit Yemane Tesfaselasie och Amira Shekh Khdhir. Foto Petra Lindholm
Hussein Batal. Foto: Petra Lindholm

För mer information om projektet:
Petra Lindholm, konstnär
Tfn: 070-954 00 96
E-post: lindholmpetra@gmail.com

Ingalill Newkumet, bildlärare Haganässkolan, Utbildningsförvaltningen Älmhults kommun
Tfn: 0476-554 17
E-post: Ingalill.newkumet@almhult.se

Helen Carlsson, kulturstrateg. Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen, Älmhults kommun
Tfn 0476-55 219
Helen.karlsson@almhult.se

Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Residens i Kronoberg
Linus Ljunggren, Foto: Lars-Göran Ambrahamsson

Tre residens har initierats av Bild och Form Kronoberg för att skapa arbetstillfällen för professionella bild- och formkonstnärer. Residensen genomförs i samverkan med lokala och regionala parter med stöd av Region Kronobergs kulturnämnd.

Kerstin Björk och Tony Blomdahl
Jamila Drott

Residens-Stationsamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och fortsätter 2021.

Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residensen genomförs i samarbete med Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg.

För mer information kontakta:
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg

Påväg mot Bymässa 2030

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030.

En förstudie kring vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomföras har presenterats för lokala och regionala politiker. Regionala utvecklingsnämnden tar nu processen vidare. Ett definitivt beslut ska fattas i september 2021.

En av utgångspunkterna i Bymässa2030 är politikområdet Gestaltad livsmiljö. ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

”Konsten har stor betydelse för att skapa offentliga rum med långsiktiga kvaliteter. Det är därför viktigt att det konstnärliga arbetet tidigt införlivas i samhällsbyggets processer.” Prop. 2017/18:110 Gestaltad Livsmiljö

Bild och Form Kronoberg ingick under åren 2018-2020 i Statens konstråds nationella satsning inom gestaltad livsmiljö ”Kunskapsnav offentlig konst”.

Under våren 2021 fortsätter Bild och Form Kronoberg arbetet med att utveckla metoderna med offentlig konst i Kronoberg. Bild och Form ingår i den interna arbetsgrupp i Region Kronoberg som driver arbetet framåt med Bymässa2030 tillsammans med berörda aktörer.

Kontakt Bild och Form Kronoberg
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg