Rapporten om Zandra Ahls ”Artist in Recidency” i Lessebo kommun

Bilden visar första sidan i Zandra Ahls rapport "Stationsprojektet"

Zandra Ahl har avslutat sitt arbete med Lessebo station i projektet ”Residens i stationssamhällen” och bjuder in att ta del av arbetet – platsen, historien och människorna som hon mött i projektet. Du läser och kan ladda ned hela rapporten här:

Mer om hur arbetet fortgick kan du även ta del av här: Lessebo station + Zandra Ahl – Konst i Kronoberg

Lessebo kommun och Region Kronoberg riktar ett varmt tack till Zandra som med stor omsorg har synliggjort och skapat nya perspektiv för alla pärlor i Kronoberg. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra platser med människan i centrum.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Jenny Ramnér
Kultur och fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
Lessebo kommun
0478-12500 växel
0478-12567 direkt