Ljungby Konstfest presenterar 22 konstnärer

”Det är nu klart vilka konstnärer som kommer att delta i Ljungby Konstfest 2021 i Pilparken vid ån Lagans sydöstra strand. Den spektakulära, jurybedömda konstfestivalen, som har möjliggjorts av Kulturrådets krispengar på grund av pandemin, kommer att genomföras av minst 22 konstnärer med anknytning till Kronobergs län. ” berättar Ljungby Konstfest i ett pressmeddelande.

Ljungby konstfest

Ljungby Konstfest 2021 kommer pågå under fem veckor med start 10 juli och arrangeras av Ljungby Konstförening i samverkan med Ljungby Kommun, Region Kronoberg och studieförbundet Sensus. Ljungby kommun finansierar en speciell sektion på festivalen där sex unga konstnärer medverkar. Samlande tema för Ljungby konstfest är vatten och de global målen www.globalamalen.se

Juryns bedömning

Ljungby Konstfest berättar vidare om juryns bedömning:

”De utvalda yrkesverksamma konstnärerna är alla från olika discipliner och är verksamma eller ha anknytning till Kronobergs län. Verken förhåller sig till de globala målen i agenda 2030 och då särskilt vatten.

Juryn har valt ut 17 yrkesverksamma konstnärer som med både konstnärlig spets och bredd förhållit sig till tematiken. Att ta plats i det offentliga rummet med ett konstverk kräver känsla för plats, proportioner och samspel med en tilltänkt publik.

De utvalda verken skapar en dynamisk blandning och spänning mellan traditionella skulpturer till det mer konceptuella och samtida och bildar en intressant helhet. Flertalet av verken utgår från platsen och vad som finns i och runt ån Lagan och Pilparken i centrala Ljungby. Andra har tittat
på djur-och växtriket i Småland och ytterligare några har fokuserat på formationer i olika material.”

– ”Det har varit spännande och intressant att få möta så många konstnärskap, både kända och mer okända. Vi vill tacka alla för att vi fått ta del av förslagen som skickats in till denna jurybedömda konstfestival och för det starka engagemang som finns i Ljungby Konstförening.

Vi lyckönskar alla och ser fram mot en härlig Konstfest 2021 i Ljungby!”

Anneli Berglund, Bild-och formutvecklare Kalmar län
Magnus Petersson, konstnär, Kalmar
Sven-Ingvar Johansson, konstnär, Skåne

Läs mer om Ljungby Konstfest: Ljungby Konstfest 2021

För mer information:
Ida Kånneby, projektledare tel 073-9373996 to 13-17, fr 8-17
E-post: konstfest@ljungbykonstforening.se

Emelie Olsson, kulturstrateg, Ljungby Kommun tel 073-789231
E-post: emelie.s.olsson@ljungby.se

Björn Gullander, ordförande, Ljungby Konstförening tel 073-0682805
E-post: info@ljungbykonstforening.se