Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat om en remissutgåva av Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Vad är en regional kulturplan?

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.

Läs mer här: >> Ta del av remissutgåvan och lämna synpunkter, Region Kronobergs webbplats Gröna Kronoberg