Till innehåll på sidan

Om oss

Under Kulturparkens kulturella hatt samlas ett flertal museer och mötesplatser. Smålands museum, som även inrymmer Sveriges Glasmuseum, är Sveriges äldsta länsmuseum och visar genom sina stora samlingar en mångfald av uttryck som belyser Kronobergs kulturhistoria i dåtid, nutid och framtid.

Kulturparken Småland

Kulturparken Småland

Under 80 år har Sveriges Glasmuseum samlat in både glas och annat arkivmaterial från glasbruk runtom i Sverige och är nu ett av de ledande i Europa. De cirka 35 000 föremålen i samlingarna kommer från över hundra olika glasbruk, de äldsta från sent 1500-tal. Sveriges Glasmuseum är sedan 1995 ett separat museum. I glasmuseets utställningar får besökaren följa det svenska glasets utveckling från den äldsta tiden till nutidens fantastiska och kreativa svenska studioglas.  Det finns två permanenta utställningar – Svenskt glas under sex sekler 2.0 och Studioglas i förändring. Parallellt lyfts enskilda framstående formgivare eller speciella glasbruk fram i de tillfälliga utställningarna.

Galleri