Om oss

Galleriet visar samtidskonst av företrädesvis svenska etablerade konstnärer som ska hålla en hög nationell kvalité.

www.bergdalakonstgalleri.se

Bergdala konstgalleri

Galleriet ligger ca.3 mil öster om Växjö, avfart från väg. 25 mot Bergdala

Galleriet startade 1996 och drivs som HB.

Galleriet visar ca. 7-8 utställningar under året.

Kontakt
Åke Kjellsson, Gallerist
Tel:0733687305
Mail: ake.kjellsson44@gmail.com
Webb: www.bergdalakonstgalleri.se

Besöksadress
Bergdalavägen 128. i Bergdala.

Galleri