Till innehåll på sidan

Om mitt konstnärskap

Precis som andra praktiker använder jag på olika sätt görande för att undersöka, gestalta och kanske förstå världen.

Jag är keramiker utbildad på HDK och har därmed också valt ett material, lera, som utgör fundamentet för mitt utforskande. Som keramiker och konstnär ägnade jag i början mycket tid åt att lära mig hur jag kunde bearbeta materialet, lera, förstå hur den kunde formas, betvingas och ge uttryck. Det handlade om att förstå materialets identitet och hur jag kunde påverka den. Det är en undersökning som fortfarande pågår.

Parallellt arbetar jag sedan några år tillbaka, i min ateljé på Italienska Palatset i Växjö, också med att försöka förstå och gestalta hur materialet omvänt påverkar människans identitet, sätt främst ur ett perspektiv med människan som konsument. Det innebär att jag intresserar mig för materialets: ursprung, avsändare, mottagare, anonymitet, direkthet och hur det är en del i förändring både ur ett samhälls- och posthumanistiskt perspektiv. Det är det ett utforskande som jag gör individuellt men då jag även har förmånen att arbeta som lektor i Design även tillsammans med andra, såsom allmänheten, en secondhandrörelse, studenter, en arkeolog och andra kollegor på Linnéuniversitet i Småland.

http://www.annakarinarvidsson.se

Anna-Karin Arvidsson

Född (år) 1968
Tekniker: Skulptur, form, keramik

Kontakt

Mail: arvidssonannakarin@gmail.com
Telefon: 072-7039995
Webb: www.annakarinarvidsson.se
Instagram: annakarinarvidssonkonst

Galleri