Om mitt konstnärskap

Jag bor granne med en tallmosse. 2014 fann jag inte bara mossen utan en gammal karta från 1725 där mossen klassades som oduglig.
Den praktiska nyttan ställs på sin spets men jag antog utmaningen och tog mossen till mitt hjärta. Den blev inte bara mitt revir utan ingången till nya sätt att att upptäcka mig själv och min omgivning. Ett betraktande som söker sig fram i ”obanad terräng”.  Ett samtal utan tydlig början eller slut. Men mycket händer på vägen…

www.akebergqvist.com

Åke Bergqvist

Född (år): 1953
Tekniker: måleri skulptur installation mm.

Utställningar
Se www.akebergqvist.com

Offentliga verk
Centrallasarettet Växjö
Regionpsykiatiska klinikerna Växjö
Stadsbiblioteket Växjö

Stipendier
2019 Sveriges Bildkonstnärsfond Arbetsstipendium, 2 år
2015 Sveriges Bildkonstnärsfond Arbetsstipendium, 2 år
2000 Galleri Bergdala arbetsstipendium
1998 Sveriges Bildkonstnärsfond Arbetsstipendium 1 år
1997 Landstinget Kronoberg Kulturstipendium

Kontakt
Mail: akebergqvist@hotmail.com
Telefon: 070-9583507

Galleri