Sydosten United 2022: kickoff ”Vårt Nationalmuseum”

Kalmar konstmuseum, Slottsvägen, Kalmar, Sverige

Kalmar konstmuseum bjuder in till en kickoff tillsammans med Markus Emilsson, curator för ”Sydosten United 2022”.

Här kommer ni få möjligheten att samlas, diskutera temat och utgångspunkter och vem vet, kanske hitta potentiella nya samarbeten?

 

Mer om ”Sydosten United”
Hösten 2022 är ”Sydosten United” tillbaka, vår jurybedömda salong öppen för både amatörer och professionella med anknytning till de tre landskapen i sydost: Småland, Öland eller Blekinge.

Nyheter för 2022 är dels att vi slår ihop utställningen till en gemensam för konst, design, slöjd och konsthantverk. Dessutom kommer ”Sydosten United 2022” kommer att ha ett tema: ”Vårt Nationalmuseum”!

Om vi i Småland, Blekinge och på Öland skulle skapa en egen paviljong på Nationalmuseum, en som representerar vår sydostliga del av nationen, hur skulle vi vilja att den såg ut? Hur skulle vår identitet målas upp? Vilka form- och bildvärldar skulle ges utrymme? Vilka teman skulle ta ton?

Vi vill undersöka det med er och skapa en Sydosten på Kalmar konstmuseum 2022 som beskriver oss. En utställning som omfamnar både amatörer och professionella och som rymmer både tradition och förnyelse. En salong där våra konstnärliga språk berättar om livet här. Om hemmen, naturen och kulturen. Konstverk som talar om våra lustar, rädslor, frågeställningar och drömmar.

Konst, design, slöjd och konsthantverk är olika former av materialiserande men de förenas under ett gemensamt paraply av berättande. De utgör alternativa språk för att utforska, beskriva och ifrågasätta vår omvärld och tillvaro. Förhoppningen inför ”Sydosten United 2022” är en rik dialog med många uttryck där måleri, video, träsnideri, foto, silver, glas, textil, metall, papier mâché, plastpärlor, tvålslöjd och mycket mer får berätta om oss, här och nu, och skapa ett sydostligt Nationalmuseum 2022.

Vi ses den 13 november – vårt första steg tillsammans mot ansökningstidens öppnande i början av sommaren 2022!

Läs mer: Sydosten United 2022: kickoff ”Vårt Nationalmuseum” | Facebook

 

Skicka din anmälan till info@kalmarkonstmuseum.se 

Hitta till detta event