Sök Region Kronobergs kulturstipendier för 2022

Illustration: Lena Sjöberg

Region Kronoberg delar årligen ut tre arbetsstipendier om 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendier om 20 000 kronor vardera.

Ansökningsomgången för årets kulturstipendier har öppnat. Sista ansökningsdag är 1 april 2022.  Via länken nedan hittar du information om vilka kriterier som gäller och hur du söker stipendiet.

Ansök eller nominera till kulturstipendier

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, bild och form, musik, sång, teater, dans, muntligt berättande, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, och ska stödja och uppmuntra och stimulera ungas intresse inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Sökande ska bo eller ha bott i länet. Stipendiet på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.