Residens i en postpandemisk tid – nya perspektiv på bild- och formresidens i Sydsverige

Foto: Harp Art Lab

Inbjudan till digital seminarieserie

I fyra direktsända samtal över fredagslunchen ges en unik inblick i situationen för bild- och formresidens i Sydsverige just nu. Fokus för seminarieserien är kunskapsutbyte och residensutveckling och den vänder sig till dig som är konstnär, särskilt intresserad av att starta eller utveckla residens och till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson i en kommun eller region.

De tre residensen Harp Art Lab, Ifö Center och The Mirror Institution fick i uppdrag att överblicka situationen för bild- och formresidens och produktionsplattformar i Södra Sverige i slutfasen av covid-19-pandemins mest akuta läge. I samtalsserien delar de med sig av sina reflektioner. Förbered dig med favoritlunchen bredvid datorn och följ programmet live. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

KONSTNÄRLIG FRIHET 21 januari 12.00–13.00

Den statliga utredningen Från kris till kraft – Kulturens återstart pekar på att det finns en risk att konstens frihet hotas på grund av en alltför likriktad och ensidig finansiering till konstfältet. Rapporten Så fri är konsten av Myndigheten för kulturanalys kommer fram till en liknande slutsats. Varför är det så viktigt att konsten är fri? Vilka komponenter är avgörande för att uppnå konstnärlig frihet? Och är frihet det samma som konstnärlig kvalité? Mikael Ericsson från Harp Art Lab lyfter frågorna i samtal med Robert Hais, konstnär och tidigare projektledare för KC västs Landart-projekt (X)sites och ger exempel från andra konstnärsdrivna residens i Sydsverige.
Moderator: Joanna Sandell från The Mirror Institution.

SAMVERKAN 28 januari 12.00–13.00

Bristen på resurser är gemensam för många självorganiserade residens. Samtalet handlar om hur residens kan söka finansiering och hitta människor som kan och vill hjälpa till men också hur residens kan drivas nomadiskt i samverkan med fasta produktionsplattformar. Medverkande är curatorgruppen SLAM som använder Ifö Center som bas för sitt residens, Hanna Olsson från International Resource Office (IRO) som informerar om hur verksamheter kan ta emot volontärer via Solidaritetskåren samt Anna Skogster från Nordisk kulturkontakt som informerar och ger tips till residens om hur de kan söka stöd från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet.
Moderator: Teresa Holmberg från Ifö Center.

MÖJLIGHETER 4 februari 12.00–13.00

När man ska söka finansiering för sin residensverksamhet är den första nyckeln till framgång att hitta rätt stöd.
Men hur gör man för att navigera rätt? Vad finns det för olika stödmöjligheter? Och vad ska man tänka på när man formulerar sin ansökan? Vid detta seminarium medverkar Marie le Sourd, generalsekreterare för nätverket On the Move, som kommer att berätta om hur man kan hitta olika stödmöjligheter via dem. Hanna Olsson från Trans Europe Halles/International Resource Office ger tips om vad man ska tänka på när man planerar och formulerar sin ansökan. Moderator: Teresa Holmberg från Ifö Center.

ÖVERLEVNAD 11 februari 12.00–13.00

Många konstnärliga residensverksamheter världen över har tvingats till förändringar i samband med corona. Men redan innan pandemin hanterade konstnärliga residens och produktionsplattformar olika typer av svårigheter. Hur kan en verksamhet hitta en modell som klarar av både med- och motgångar? Joanna Sandell från The Mirror Institution samtalar här med Anna Mellergård från Litteraturnod Vimmerby om de bästa tipsen till konstnärliga plattformar för att genomleva ekonomiska svårigheter.

Mer information och Zoomlänkar hittar du här: Inbjudan till seminarieserie

 

Seminarieserien Residens i en postpandemisk tid – nya perspektiv på bild- och formresidens i Sydsverige genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsveriges särskilda satsningar på bild- och formresidens och produktionsplattformar i Sydsverige, med stöd från Kulturrådet. Regionssamverkan Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och som arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.

 

Varmt välkommen!

Bild- och formgruppen inom Regionsamverkan Sydsverige