OPEN CALL – portfoliovisning med Statens konstråd

Region Kronoberg, Nygatan, Växjö, Sverige

Bild och Form Kronoberg, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige och Statens konstråd bjuder härmed in Kronobergs yrkesverksamma bild- och formkonstnärer till ett Open call gällande portfoliovisning.

Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor. En satsning på konstinköp genomförs med extra tillförda medel i syfte att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin. Statens konstråd vill sprida sina inköp över landet och samarbetar därför med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige.

Ansökan är öppen från 23 mars till 14 april.

Läs mer här

Foto: Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden

Hitta till detta event