NU & DÅ

MÖCKELSNÄS 16, 343 71 Diö, Sverige

Utställning på Möckelsnäs Trädgård och Kultur

Utställningen NU & DÅ binder samman dåtid och nutid genom konstnärskap
som på olika sätt har satt avtryck i den här delen av landet. Vi har bett 10
konstnärer aktiva i södra Småland att ställa ut på Möckelsnäs Trädgård Kultur.
De har var och en valt en historisk medutställare, en konstnär aktiv på sin tid.
Utställningen gör nedslag i konst med småländsk anknytning, skapad från
1950-talet och framåt. Utställningen är en kreativ krock mellan olika bildsyner,
tider och sätt att se på sin omvärld och sitt skapande. Det traditionella möter
det personliga och oväntade. Idag är det andra frågeställningar som är aktuella
och som upptar konstnärernas uppmärksamhet.

Utställningen öppnar den 17 april.

Läs mer på www.mockelsnastradgard.se

Utställningen är ett samarrangemang mellan Möckelsnäs Trädgård Kultur och Smålands Konstarkiv

Hitta till detta event