Linus Ljunggren – Alvesta Utställningshall

Alvesta Station, Centralplan, Alvesta, Sverige

 

Hösten 2020 initierade Bild och Form Kronoberg tre residens för att skapa arbetstillfällen för professionella bild- och formkonstnärer. Residensen genomförs i samverkan med lokala och regionala parter och med stöd av Region Kronobergs kulturnämnd.

Residenset ”Residens i Smedjan” med Linus Ljunggren genomfördes i samverkan med Hemslöjden Kronoberg. Linus Ljunggren är konstsmed med verkstad vid Huseby Bruk. Utbildad vid bland annat Sätergläntan och HDK Steneby.
www.linusljunggren.se

Residenset skulle motsvara ungefär en månads arbete och presenteras nu med en utställning i Alvesta Utställningshall 14/1-26/2.

Film och foto i utställningen av Sandra Penzo/Wicked Dandelion

Välkomna!

Alvesta Utställningshall är öppet vardagar 10-16, lördagar 11-15

För mer information se www.alvesta.se/utstallningshall

Hitta till detta event