Kurs i konstkritik på distans

Sörängens folkhögskola, Rågången, Nässjö, Sverige

Sörängens folkhögskola har det stora nöjet att erbjuda en kurs i konstkritik i samverkan
med Regionsamverkan Sydsverige, bild och form.

 

Syftet är att öka den generella kompetensen i att recensera konst och läsa konstkritik.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med konst, konstkritik och/eller skrivande. Eller till dig
som har ett stort intresse för konst eller konstkritik. Detta är lika mycket en kurs i skrivande
och läsande som i seende.

Kursen kommer bestå av tre distansträffar och en samling på plats på Vandalorum.
Kursledare är Sara Arvidsson som är konstkritiker och frilansskribent. Hon har varit verksam
som konstkritiker i drygt tio år och skriver regelbundet för bland annat Göteborgs-Posten.

 

Så här skriver Sara
I en tid som genomsyras av snabb klickjournalistik, spontana reaktioner på sociala medier
och massiva bildflöden är den eftertänksamma och initierade konstkritiken viktigare än
någonsin. Under fyra lördagar ges en kurs i yrkets grunder och vilka former av
problemställningar en konstkritiker kan behövas ta ställning till. I kursen ingår såväl teori
som konststudier och praktiska skrivövningar.

 

Kurstillfällen

25 februari, distansträff
4 mars, samling Vandalorum,Värnamo
11 mars, distansträff
18 mars, distansträff

Tider för distansträffarna är alltid kl.10:00-12:00. Samlingen på Vandalorum är från 13.00.
Program som används för distansträffarna är Zoom.

Kostnad: Kursen är avgiftsfri. Eventuella reskostnader ersätts med upp till 1000 kr mot
uppvisande av kvitton.

Antal deltagare i kursen: Max 13.

 

Anmälan

Anmälan görs till Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola per mejl: patrik.luth@rjl.se.
Senast 10 februari 2023. Sökande som bor i någon av de regionerna som ingår i
Regionsamverkan Syd kommer att prioriteras, det vill säga Skåne, Halland, Jönköping,
Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Välkommen med din anmälan!

Kursinbjudan som pdf

 


 

Kursen i konstkritik genomförs inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS) särskilda
satsningar på bild- och form i Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för
Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige och
består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län och Kronoberg.

 

Hitta till detta event