Kulturella Kreativa Branscher – Frukost med bild och form

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. Vi vänder oss till konstnärer inom bild och form, tjänstepersoner inom kultur och näring i kommuner och regioner samt andra intresserade.

15 februari, kl. 8.30-9.30

Vi lyfter kulturell hållbarhet inom kulturella och kreativa branscher
– Två perspektiv utifrån social hållbarhet, forskning, miljö och ekonomi.
I vilka sammanhang inom region, kommun och näring kan man anlita konstnärer för att använda deras kompetens?
Berättar gör Pamela Schultz Nybacka som är lektor vid Södertörns högskola och forskar samt undervisar om kultur, konst och bibliotek och Mimmi Beckman,
planerare på parkenheten, Örebro kommun.

8 mars, kl. 8.30-9.30

Vi lyfter samverkan mellan det privata näringslivet och utövare
– En presentation om projektet Formstark Norrbotten, som skapat mervärde genom att föra
samman två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk,
hantverk, slöjd och design. Sofia Öberg, projektledare och Lisa Wallin, designer och illustratör,
berättar om projektet utifrån sina roller i projektet. formstarknorrbotten.se

5 april, kl. 8.30-9.30

Vi lyfter hur en region skapar förutsättningar för konstnärer inom kulturella kreativa branscher
– Ett samtal där Region Blekinge berättar om regionens strategi för kulturella kreativa näringar.
Hur har regionen tagit bort strukturella hinder och skapat bättre förutsättningar för konstnärer?
Vi får även ta del av plattformen SPOK – samtida produktion och konsumtion, som drivs i ett
samarbete mellan regionen och Techtank. Görel Abramsson, kulturstrateg, regional utveckling,
kultur och bildning och Hanna Nilsson, strateg, regional utveckling, Region Blekinge presenterar
regionens satsningar.

 

Ingen föranmälan, samtalen sker via Zoom, gå direkt till ZOOMLÄNK:

https://us02web.zoom.us/j/88045232805

Hela programmet som pdf

Program-KKB-frukost med bild och form