Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering HT23

Nu drar höstens termin igång med inspirationstillfällen om gestaltad livsmiljö!
Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken?

Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Alla webbinarier äger rum torsdagar på zoom mellan klockan 08.30-09.30 och du ansluter med länk: Inspirationstillfällena sker via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444

Läs mer om varje tillfälle:

24 augusti
Ditt skrot, vår skatt – kreativ återanvändning från Åre kommun

Linda Kalkan, designer och Lisa Törner kommunikatör och inredare, har grundat och utvecklat den kommunala verksamheten Återbruket i Åre kommun. Sedan ett år förverkligar de även återbruksvisioner utanför kommunens regi i det egna bolaget Studio Freebirds. Linda och Lisa har förmågan att se potential i det andra ser som skräp och stor erfarenhet av att skapa unika miljöer och produkter med begränsade resurser och begagnat material. Det blir en visuell berättelse med många exempel på lekfulla och funktionella miljöer, kreativ kraft och mod.

 

28 september
Konsten som en del av ekosystemet – konstens möjligheter för landsbygdsutveckling

Hur kan man utveckla och gestalta en plats/en by? Malin Lindmark Vrijman, en av grundarna till Kultivator på Öland, berättar om deras praktik som kombinerar ett småskaligt jord- och skogsbruk med konstprojekt, internationell residensverksamhet, och frågan om hur vi och resten av ekosystemen ska leva och skapa ihop i framtiden.

 

19 oktober
Sogevegen om Nutheim – nedslag i Norge från ett konst, arkitektur och landskapsprojekt

Sogevegen är en bil- och cykelväg genom det vackra landskapet i bygden Hjartdal, Svartdal och Flatdal i Telemark, Norge. Som del i kreativ och hållbar stadsutveckling på landsbygden i Fylkeskommune Telemark, Norge formulerades projektet Sogevegen om Nutheim då det byggdes en ny tunnel längs motorvägen E134 och den gamla vägen, Sogevegen kom att slippa genomfartstrafik. Platser längs Sogevegen har gestaltats genom arkitektur och samtidskonst som berättar om bygden, kulturlandskapet och platsens historia. Projektet presenteras av Tone Telnes, projektutvecklare och landskapsarkitekt och Monica Sølyst, projektledare i genomförandefas ihop med Tone Telnes.

 

23 november
BY2030 – att skapa hållbara, attraktiva och levande livsmiljöer utanför staden.

Camilla Ottosson, kulturgeograf, och Eva Haraldsson, arkitekt, från Region Kronoberg jobbar med ett initiativ som heter BY2030. Målet är att tillsammans med kommunerna, akademin, det lokala näringslivet och civilsamhället skapa vackra, hållbara, attraktiva och levande livsmiljöer utanför staden. Vi vill visa upp detta för andra genom en bymässa 2030. Denna mässa skall visa hur länet utvecklats med strategiskt arbete i samverkan och göras som en vandringsutställning i hela länet.

 

14 december
Kultur och idrott i fin förening på Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Jon Hulander, kulturstrateg på Knivsta kommun berättar om konsten på Knivsta Centrum för idrott och kultur. I huset som stod klart 2019 ryms sporthall, ishall, scenkonstlokal och rum för skapande och föreningsliv. En bärande tanke för CIK och dess utformning var att blanda idrott och kultur och skapa förutsättningar för intressanta krockar, synergier och möten som gör avtryck i konsten.

 

Arrangörer för webbinarierna är Region Dalarna, Region Halland, Region Blekinge, Region Uppsala, Region Jämtland Härjedalen och Region Västmanland.