Frukostseminarium: Konstnärsdrivna verksamheter diskuterar strukturer för stöd

Västra Götalandsregionen Kultursekretariatet, Göteborg, Sverige

Foto: Henrik Sputnes

Västra Götalandsregionen, Kulturutveckling, bjuder in till frukostseminarium 15 december

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium som kretsar kring behovet av att inom konstfältet utforma strukturer som kan stärka småskaliga konstverksamheters produktionsvillkor och handlingsutrymme.

Medverkande: Black Archives Sweden, Den Kollektiva Hjärnan, Kultivator, Kultwatch, Skogen och tidskriften Paletten.

Henrik Sputnes kommer även att presentera rapporten ”Att planera för det oplanerade”.

Seminariet vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare inom kultursektorn, kulturkonsulenter inom kommun/region, forskare och konstnärliga utövare.

Datum: 15 december
Tid: Kl 9-11
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 13 december

Läs mer och anmälan

 

Hitta till detta event