Fantasier om Väckelsång – och andra platser!

Björkeborgsgatan, Väckelsång, Sverige

Kontakt: Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och Form, Region Kronoberg, helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Inbjudan som PDF: Inbjudan Väckelsång 5 juni

Hitta till detta event