Open call – Ljungby Konstfest

Pilparken, Fogdegatan, Ljungby, Sverige

Bild på ån Lagan i Ljungby

Inbjudan till unga konstnärer – Konstfest vid Lagans strand

Ljungby Konstförening inbjuder unga konstnärer upp till 28 år, såväl amatörer som studerande i, eller med anknytning till, Kronobergs län att delta i Ljungby Konstfest 2021.

Konstfestivalen kommer att hållas i Pilparken vid Lagans sydöstra strand i Ljungby 10 juli — 15 augusti 2021 med seminariedagar i vecka 28 .

Konstverk och konstuttryck i alla discipliner som är möjliga ett exponera utomhus under fem sommarveckor kan delta i konstfesten. Verk kan anmälas som redan existerar eller som skapas speciellt för Ljungby Konstfest.

Festivalens underliggande tema är `vatten´ utifrån Globala målen/Agenda 2030 https://www.globalamalen.se. Ljungby Konstfest vill fokusera på återbruk, cirkulär ekonomi samt konst och klimat.

Vad skall ansökan innehålla?
• En beskrivnings- och motiveringstext (omfång max en A4-sida).
• Ett urval bilder (max 5) av färdigt verk eller skisser på tilltänkt verk.
OBS! Allt måste skickas samlat i en enda .pdf-fil för att vara giltigt, dvs. text, bilder och kontaktuppgifter i en fil.

Ange “Ansökan Ljungby Konstfest 2021” i ämnesraden.

Ansökan skall vara inskickad till ungkonst@ljungbykonstforening.se senast söndagen den 11 april.
Besked till de sökande kommer att lämnas lördag 17 april 2021.

Bedömning och antagning görs av styrgruppen för Ljungby Konstfest 2021 som därmed utser medverkande konstnärer. Utställningsersättning och överenskomna utställningsomkostnader kommer att utbetalas till antagna konstnärer.

För mer information
Ljungby Konstförening
Tel: 073-0682805
E-post: info@ljungbykonstförening.se
Webb: www.ljungbykonstforening.se
Facebook: Ljungby Konstfest 2021

 

Hitta till detta event