FOOTPRINTS

Alvesta Station, Centralplan, Alvesta, Sverige

I utställningen FOOTPRINTS har vi låtit tre konstnärer fundera över och gestalta hur förflyttningar sätter spår i oss och i vår omgivning. Människans resande och förflyttningar i en tid där vi alla behöver resa mer hållbart är bakgrunden till utställningen. Nu bjuder vi in publiken att ta del av verken och tillsammans med oss fundera över avtrycken vi gör när vi reser.

Konstnärerna Anna-Karin Arvidsson, Diana Agunbiade-Kolawole och Stina Pettersson har valts ut att av en jury för att tolka, diskutera och gestalta frågan om hur förflyttningar får konsekvenser för vår omvärld och för oss själva. De arbetar alla med uttryck som är sinnliga och bygger på olika hantverk. Resor och förflyttningar blir en utgångspunkt för deras verk som har utvecklats och formats i deras konstnärliga process.

Anna Karin Arvidsson arbetar med lera, Diana Agunbiade-Kolawole med fotografier i glastrycksteknik och Stina Pettersson med text.

Välkommen till utställningen Footprints i Alvesta Utställningshall!
Utställningen öppnar 3 sept kl 12.00 och står till 1 oktober.

FOOTPRINTS är ett regionalt samarbete initierat av Bild och Form Kronoberg och Transporteffektivt Kronoberg tillsammans med Alvesta Utställningshall.

 


 

In the exhibition Footprints, we have asked three artists to consider and convey the traces left on us and our surroundings by displacement. The background to the exhibition is human travel and transportation in an era when we need to travel more sustainably. The exhibition is now opening to the public and we invite you to join us in considering the imprint we make when we travel.

Artists Anna-Karin Arvidsson, Diana Agunbiade-Kolawole and Stina Pettersson were chosen by a jury to interpret, discuss and depict the consequences of travel for our surroundings and us. All three create sensual art built on their individual crafts. Here, travel and displacement are the points of departure for their work, which has been developed and shaped by their artistic processes.

Anna Karin Arvidsson works in clay, Diana Agunbiade-Kolawole with photography using glass, and Stina Pettersson with text.

Welcome to the exhibition Footprints at the Alvesta Exhibition Hall.

The exhibition opens on 03.09.22  and runs until 01.10.22

Footprints is a regional collaboration initiated by Bild och Form Kronoberg and Transporteffektivt Kronoberg in cooperation with Alvesta Exhibition Hall.

Hitta till detta event