100 år av demokrati

Lilla Torg 3, 341 30 Ljungby, Sverige

Utställningen anordnas av ABF Kronoberg och visar konst på temat demokrati och jämställdhet.

Syftet är att belysa valåret 2022 och de 100 år som gått sedan kvinnlig rösträttinfördes i Sverige.

Samtliga utställare har kopplingar till Kronoberg, antingen att de under senaste året varit verksamma i regionen eller att de har rötter i Småland.

Under hösten/vintern kommer utställningen att visas i Ljungby, Kosta & Älmhult.

Vernissage i Ljungby

Datum & Tid: 9 oktober, 11:00
Adress: Lilla Torget 3 A, 341 43 Ljungby

Se mer information här

Hitta till detta event