Art Research Residency Kronoberg
Foto: Anna Nordström 2023

Nu tar vi nästa steg för att utveckla residens och residenssamverkan i Kronobergs län genom utvecklingsprojektet ARRK – Art Research Residency Kronoberg 2023-2025.

Målet är att Kronoberg blir en nationellt och internationellt relevant part för utbyten och långsiktiga residenssamarbeten för curatorer och konstnärer, samt att invånare och besökare får ta del av samtidskonst på hemmaplan i samarbete med regionala och lokala aktörer.

Under 2023 arbetar vi med kunskapsuppbyggnad, nätverk och utvecklandet av det nya residensprogrammets ramverk och organisation. Residenset ämnar arbeta med långa tidshorister för att bygga lokalt angelägna relationer och nå en ny publik som engageras under residensvistelsen.

Bild och Form Kronoberg utvecklar programmet tillsammans med samarbetsparterna Växjö konsthall, Centrum för Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och Institutionen för design vid Linnéuniversitetet, Svensk curatorförening, konstnärligt processtöd och i dialog med Ideell Kulturallians och regionalt residensnätverk. Projektet stödjs av Kulturrådet och Region Kronoberg.

Nätverksmöten för regionalt residensnätverk

I regionala nätverksmöten bjuder vi in organisationer i länet som driver eller har intresse för residens till erfarenhetsutbyte och inspiration. Nätverket är tvärdisciplinärt och följande organisationer ingår: Kulturparken Småland, Italienska Palatset, Det fria ordets hus, Elin Wägners Lilla Björka, Kronobergs konstskola, Hofs livs, Det kulturella universitetet Linnéuniversitetet, Media Artes, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Filmregion Sydost, Litteratur i Kronoberg.

Projektet samverkar också med systerprojekt i en icke-urban kontext så som BY2030 och Smålandstriennalen i kunskapsuppbyggnad och publika programpunkter.

Erfarenhetsutbyte och interregional och nationell samverkan sker genom SWAN-Swedish Artist Residency Network och Regionsamverkan Sydsverige.

För mer information: Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och Form, Region Kronoberg, 0470-583109, helen.hagglund@kronoberg.se

Smålandstriennalen

Små Land 27/5 – 30/9

Foto: Jörgen Axelsson

I sommar startar den första Smålandstriennalen som är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Triennalens gemensamma tema är Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring gestaltad livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar. 
 
Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.
 
När det tre-åriga konstprojektet Nya Småland avslutades 2020 fanns det kvar en stark vilja att fortsätta undersöka, visualisera och aktivera Smålands konstkarta. Därför grundades Konstfrämjandet Småland 2023 som verkar genom en ny och återkommande triennal för en motrörelse och komplement till det etablerade och institutionella i städerna. 
 
Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet. 
 
Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 


Följ gärna Smålandstriennalen på Instagram för fler nyheter.
 
Mer information och program på Smålandstriennalen.se

För mer information om Smålandstriennalen:
Sara Hemmingsson, projektledare
sara.hemmingsson@kalmarkonstmuseum.se, 0768 – 10 04 98
 
Madeleine Petersson, kommunikatör
madeleine.petersson@kalmarkonsmuseum.se, 0709–59 32 42

För mer information om Konstfrämjandet Småland:
Johanna Linder, ordförande i Konstfrämjandet Småland
johanna.linder@osterangenskonsthall.se, 0768-61 09 00

Manusförfattaren Iryna från Ukraina har anlänt till Kronoberg
Iryna Serebriakova. Foto: Andreas Klippinge

Den första veckan i augusti anlände Iryna Serebriakova till Växjö och Kronoberg. Iryna är ukrainsk manusförfattare och dramatiker från Kiev.

Under sex månader är Iryna residens-kulturarbetare i Emergency Residency Kronoberg, ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Irynas teaterpjäser och manus är fokuserade på (miss)kommunikation och personliga kopplingar i den digitala eran, teknologiernas påverkan på mänskligheten och konstens plats i samhället. Hennes miniserie ”Qui suis-je ?” skriven tillsammans med Jean-Philippe Andersen vann stipendiet från Centre national du cinéma i Frankrike.

Hon kommer under residenstiden att arbeta med att utveckla manus för teater och film samt hålla gästföreläsningar och workshops.

Ett nätverk av kulturorganisationer i Kronoberg stödjer residensvistelsen med fortbildning, kontakter och möjliga uppdrag.

För mer information och kontakt

Jan Carleklev, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 070 26 29 622
Mail: jan@carleklev.se

Andreas Klippinge, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 0702 751 518
Mail: andreas@klippinge.com

Helen Hägglund, projektledare, Bild och Form Kronoberg
Tel: 0470-583109
Mail: helen.hagglund@kronoberg.se

Fakta

Emergency Residency Kronoberg stödjs av Region Kronobergs kulturnämnd. Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network, är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Länkar

Italienska Palatset

Region Kronoberg – Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens.

Det innebär att konstnären erbjuds en säker plats för att bo och verka i vår region under sex månader med start i augusti/september.

Projektet, Emergency Residency Kronoberg, är ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö. Region Kronobergs kulturnämnd beviljade projektet 220 000 kronor vid mötet den 29 april.

Vi vill erbjuda en konstnär en trygg och säker plats att verka utifrån under kriget. Arbetet är i full gång för att vi tillsammans ska kunna stå upp och hjälpa konstnärer som befinner sig i akut kris. Den hotade situation för konstnärlig frihet har gjort att det finns en stor uppslutning både regionalt och nationellt bland kulturaktörer för att ta emot konstnärer i residens, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande.

Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Residenset handlar också om att utveckla den kulturella infrastrukturen för bild och form i Kronoberg, säkra konstnärlig produktion i länet och öka internationaliseringen genom samverkan i ett konkret gemensamt arbete, säger Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg.

Fakta

Bild och Form Kronoberg är länets regionala resurscentrum för bild och form. Uppdraget är att stärka bild och formområdet genom att öka tillgängligheten till bild och form, stärka konstnärers förutsättningar och att främja arbete med att skapa och utveckla platser för konst. Verksamheten är organiserad inom regional förvaltning i Region Kronoberg. I samverkan med ett flertal aktörer vill Bild och Form Kronoberg genomföra ett krisresidens för en konstnär från Ukraina med anledning av landets akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Läs mer om SWAN

Läs mer om Artists at Risk

Ansök om residens

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson
Ordförande kulturnämnden
E-post: claudia.sorensson@kronoberg.se
Telefon: 0707-29 68 19

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild och form
E-post: helen.hagglund@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 31 09

Jan Carleklev, Italienska Palatset
E-post: jan@carleklev.se
Telefon: 070 26 29 622

Amanda Cardell – Residens i stationssamhällen – Ljungby

Region Kronoberg bjöd in konstnären Amanda Cardell att samverka med Ljungby kommun
i projektet Residens i stationssamhällen.

Amanda Cardell arbetar med bildkonst med utgångspunkt i rörelse, textil och skulptur, arbetar ofta med frågor hur det visuella får ta plats i vårt gemensamma offentliga rum. Med stor känslighet för den specifika platsen, rummet, material och process så skapar hon iscensatta berättelser.

I det konstnärliga arbetet i Ljungby undersökte Amanda Cardell först Godsmagasinet och möjligheterna till ett samskapande verk med fokus på mänskliga möten, dialog, interaktion, civilsamhället. Pandemin gjorde att arbetet skiftade fokus till en nära utemiljö kring stationsområdet – Lilla Torg.

Den 3 oktober 2020 flyttade konsten ut i det offentliga rummet, i butiker och på torg i Ljungby under ”Ljungby Konststad” där besökarna fick ta del av både aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika konstuttryck. Temat var ”Närhet på distans” och till Konststad skapade Amanda Cardell ett tvådelat textilt verk som visades på Köpcenter Månens fasad vid Lilla torg.

När blicken på det välbekanta vrids ett varv, när det stora påverkar det lilla, när omvärlden landar på Lilla torg. Med ett verk skapat till stor grad av återbrukat textilt material, med litterär inspiration från rymdeposet Aniara av Harry Martinson. Foto: Amanda Cardell

Verk

Bunden rotation
ca 1,5×5 m, monumental textil applikation, vepa på fasad.
När en himlakropp roterar kring en annan, roterar den ett varv på sin egen axel på samma tid som den roterar kring den centrala himlakroppen. Detta innebär att den alltid riktar samma sida mot den centrala himlakroppen. Fenomenet uppstår på grund av tidvattenkrafter.

Springflod
ca 25 m lång textil skulptur, en vindstrutsliknande fana fäst längs flaggstänger ut från fasad. Springflod skapas när solen, jorden och månen står i linje, och vid fullmåne eller nymåne.


Kulturhuset Grand – Amanda fortsätter arbetet med plats och rörelse i staden

För att ytterligare implementera konstnärliga processer i platsutveckling görs insatser av konstnären och Ljungby kommun i samverkan med Bild och Form Kronoberg, kring Kulturhuset Grand med start hösten 2021. Målsättningen är att knyta ihop platsen med rörelser i staden, förstärka och synliggöra kulturhusets plats och binda ihop utomhus och inomhus tydligare med tillfälliga verk.

Om Amanda Cardell

Amanda är född i Ljungby, Skifteryd, Torpa. Hon reste som barn in till Ljungby torg med sin far, för att sälja gårdens grönsaker där. Amanda är idag baserad i Stockholm, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verksam som bildkonstnär och konstprojektledare. Har visat sin konst bl.a. under Paris kulturnatt Nuit blanche på Svenska kulturhuset, Vigelandmuseet i Oslo och Eskilstuna konstmuseum.

Hon arbetar med självorganiserade projekt, gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med en
platsrelaterad praktik där interaktion har en meningsbärande funktion. Arbetet gestaltas i flertal
material och uttryck, såsom rumsliga skulpturala verk i textil, keramik, foto och installation.
Hon är även utbildad inom barnrättsfrågor och kultur i det offentliga rummet och genomför även samarbeten med scenkonstområdet.

www.amandacardell.com

Om projektet Residens i stationssamhällen

Residens i Stationssamhällen har pågått i Kronobergs län under 2019-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo.

På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens andra delprojekt Alvesta, och Lessebo.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Emelie Olsson
Kulturstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby kommun
Tel. 0372-78 92 31
Mail: emelie.s.olsson@ljungby.se

Rapporten om Zandra Ahls ”Artist in Recidency” i Lessebo kommun
Bilden visar första sidan i Zandra Ahls rapport "Stationsprojektet"

Zandra Ahl har avslutat sitt arbete med Lessebo station i projektet ”Residens i stationssamhällen” och bjuder in att ta del av arbetet – platsen, historien och människorna som hon mött i projektet. Du läser och kan ladda ned hela rapporten här:

stationsprojektetzahl211110mainLadda ner

Mer om hur arbetet fortgick kan du även ta del av här: Lessebo station + Zandra Ahl – Konst i Kronoberg

Lessebo kommun och Region Kronoberg riktar ett varmt tack till Zandra som med stor omsorg har synliggjort och skapat nya perspektiv för en av alla pärlor i Kronoberg. Besök gärna Lessebo station och ta del verket! Vi fortsätter det gemensamma arbetet genom digitalisering av bilder från Lessebo station och Sören Mörch håller workshops för barn och unga under våren 2022.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Jenny Ramnér
Kultur och fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
Lessebo kommun
0478-12500 växel
0478-12567 direkt