500 000 kronor till satsning på kulturarrangörer
Foto: Linda Himsel

För att stimulera återstarten av kultur avsätter Region Kronoberg 500 000 kronor i ett regionalt arrangörsstöd till ideella föreningar. Stödet är tillfälligt och insatserna ska genomföras innan årsskiftet. Ansökningsperioden är 25 augusti till 25 september.

Arrangörsstödet riktar sig till ideella föreningar och omfattar bland annat gagekostnader för professionella kulturskapare inom kulturarrangemang öppna för allmänheten.

Vi vet att kulturområdet drabbades hårt av pandemins restriktioner och återstarten kommer att pågå under en lång tid. Kulturnämnden har beslutat om många återstartsinsatser de senaste åren och nu fortsätter vi med att göra en särskild insats för länets arrangörer, säger Marcus Walldén, ordförande i Kulturnämnden.

Stödet är utformat så att det ska vara enkelt för arrangörerna att ansöka och redovisa.

Regionalt arrangörsstöd – sök nu! 

Smålandstriennalen

Små Land 27/5 – 30/9

Foto: Jörgen Axelsson

I sommar startar den första Smålandstriennalen som är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Triennalens gemensamma tema är Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring gestaltad livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar. 
 
Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.
 
När det tre-åriga konstprojektet Nya Småland avslutades 2020 fanns det kvar en stark vilja att fortsätta undersöka, visualisera och aktivera Smålands konstkarta. Därför grundades Konstfrämjandet Småland 2023 som verkar genom en ny och återkommande triennal för en motrörelse och komplement till det etablerade och institutionella i städerna. 
 
Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet. 
 
Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 


Följ gärna Smålandstriennalen på Instagram för fler nyheter.
 
Mer information och program på Smålandstriennalen.se

För mer information om Smålandstriennalen:
Sara Hemmingsson, projektledare
sara.hemmingsson@kalmarkonstmuseum.se, 0768 – 10 04 98
 
Madeleine Petersson, kommunikatör
madeleine.petersson@kalmarkonsmuseum.se, 0709–59 32 42

För mer information om Konstfrämjandet Småland:
Johanna Linder, ordförande i Konstfrämjandet Småland
johanna.linder@osterangenskonsthall.se, 0768-61 09 00

Workshops för barn och unga
Karolina Lilliequist och barn på Elmeskolans fritids, Älmhults kommun i workshop ”Konstpaus”. Foto: Malin Ljung, Älmhults kommun

Bild och Form Kronoberg är en resurs för dig som arbetar inom skola eller fritids. Vi erbjuder workshops i samarbete med en professionell konstnärer utifrån varierande teman. Vi erbjuder även övrig kommunal verksamhet och föreningar workshops för barn och unga på fritiden.

Utbudet har tagits fram tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist och utgår från skolans värdegrund och är kopplat till kursplaner i Lgr 22.

Till utbudskatalogen

Alla workshops utgår från ledstjärnorna:

Barn och pedagoger på Prästängskolan i Alvesta, Åby skola och Elmeskolans fritidsverksamhet bidragit med sin kunskap och sina åsikter i utformandet av workshopsen.

Madelene Johansson, pedagog, Prästängskolan, Alvesta kommun om ”Se vår plats”

Det är en fantastisk övning som skapar intresse för närområdet, kunskaper om arkitektyrket och mycket skaparglädje!

Välkommen att kontakta Bild och Form Kronoberg för frågor och bokning.

Kontakt

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Nyhet: Fritidselever på Elmeskolan lär sig tala bildspråk

Är du yrkesverksamkonstnär och arbetar med barn och unga som frilans? 


I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. I korta filmade intervjuer med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggörs möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De inspelade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter av offentlig konst.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Kalmar konstmuseum och Konstnärscentrum Syd.

Se intervjuerna här nedan eller besök Kalmar konstmuseum/Designarkivets Vimeo

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf: Jörgen Axelsson

För Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, räcker det inte med ett bra kunskapsutbud på universitetet – den arkitektoniska miljön och andra konstnärliga kvaliteter är lika viktiga för den kunskapsbildning Linnéuniversitetet driver. Under intervjun bekantar vi oss med flera av de offentliga verk som finns i universitetets lokaler.

Avbildade verk
”Landskap från Havets mitt (Verktyg att se)”, Pia Sandström
”You taught us language and we learned to curse”, Runo Lagomarsino
”Untitled (lamp, black)”, Klara Lidén
”Redo för lejonet, ur serien Fysiska tillstånd av lärande”, Julia Bondesson
”Jag kommer till dig naken”, Johan Thurfjell.
”Love Bites III”, Elina Brotherus
”När inlandsisen dragit sig tillbaka från Sverige vandra granen in ifrån norr”, Ingela Ihrman

Hur tänker människor när de använder sig av offentliga rum? Och hur kan offentlig konst användas av de som nyttjar platsen? Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om vikten av att göra konsten till en integrerad del i byggprocessen för att skapa och accentuera platsers identitet.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om det formella samarbetet kring offentlig konst mellan tjänstemän och politiker – ett vinnande koncept som säkerställer att konst får plats i byggprocessen.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Till skillnad från övriga projekt vi stiftat bekantskap med i projektet ”I dialog om offentlig konst” får vi lära oss om en satsning från ett privat företag. Linda Wallin och Stina Siljing från Konstnärscentrum Syd berättar om gestaltningsuppdraget till Norden Machinerys nya Kalmar-lokaler och möjligheterna av att använda sig av Konstnärscentrum Syd.

Avbildade verk:
”Origin of Colors”, Linda Wallin
”Shine bright like a diamond”, Edwin Böck
”Glänta”, Elisabeth Henriksson och Fredrika Linder

Att vara konstnär är också att vara projektledare. Konstnären Joanna Eriksson berättar kort om hennes ansvar för produktion, ekonomi och administration vid tillkomsten av verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

”Det ska kännas att det är för mig när man går här.”
Konstnären Joanna Eriksson berättar om den snirkliga, men samtidigt självklara, konstnärliga processen bakom verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Vi träffar Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som berättar om upphandlingsprocessen bakom verket ”Intryck – Avtryck” av Johanna Strand på Bjurbäckskolans nya tillbyggnad.

Utifrån verk på Specialistpsykiatrin, Växjö, berättar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare på Region Kronoberg, om de synergieffekter som kan uppstå vid samverkan mellan konstnär och arkitekt i uppförandet av offentliga byggnader.

Avbildade verk:
”Landskap”, Kazuyo Nomura
Detalj av: ”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté

Frida Lundén Mörck berättar om sin roll som konsthandläggare vid Region Kronoberg. Med exempel från arbetet med Specialistpsykiatrin i Växjö berättar hon om hur samverkan mellan arkitekt, konstnär, personal och patienter såg ut och hur konstnärlig frihet och kvalitet kan säkerställas.

Avbildade verk:
”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté
”Växtkraft”, Sanna Lindholm
”Landskap”, Kazuyo Nomura

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

2022 års mottagare av Kamke Joans minnesfonds stipendium

Konstnärerna Moa Israelsson och Roger Svensson är 2022 års mottagare av Kamke Joanns minnesfonds stipendium till konstnärer i Kronoberg. Utdelningen av Kamke Joanns minnesfonds stipendium sker på Smålands museum, lördag 1 oktober kl 13.00.

Roger Svensson Härlig är jorden, 2018 (beskuren)

Moa Israelsson, Go, gone, 2019

Moa Israelssons konstnärskap präglas av materialitet, ursprung och omvandling. Praktiken är tidskrävande i sig, traditionellt kvinnligt hantverk står i kontrast till det man egentligen ser. Konstverken stör vår bekvämlighet och vår samtids längtan efter en enkla svar och lämnar gnagande frågor åt betraktaren. Hon skapar föremål som verkar autentiska, som om de vore märkliga kvarlämningar av en civilisation, men blivit övergivna och omhändertagna av naturen. Det finns spår av mänsklig närvaro men allt är artificiellt. Gränsen mellan verklighet och fiktion är medvetet diffus. Vad är på riktigt och vad är uppdiktat?

Moa Israelsson är född 1982 i Ljungby, och är idag verksam i Åkers Styckebruk i Sörmland. 2010 tog hon examen från Kungl. konsthögskolan i Stockholm och har sedan dess deltagit i flera solo- och grupputställningar i Sverige och internationellt.

Det finns en sann glädje i Roger svenssons måleri som är svår att motstå. Fantasilandskapen med sina starka färger där människorna, sorglöst inbegripna i sina sysslor men ändå lite vilsna, längtar efter något som de inte riktigt vet vad det är. Vardagsföremålen, lite smetigt uppbyggda i det ensliga bildrummet, kan sväva i väg i sina underliga proportioner. Uttrycket har en uppenbar collagekänsla med all sin spontanitet och rättframhet. Bilderna har en alldeles egen charmerande orimlighet. Ibland anas ett dämpat vemod eller en gåtfullhet i materialet. Som betraktare uppehåller man sig i diffusa gränstrakter mellan saga och dröm, men i slutändan faller allt på plats i ett här och nu. Helheten blir större än summan av delarna. Konstnären har en förmåga att koka ner det essentiella i att vara människa.

Roger Svensson är född 1964 i Ryd och idag verksam i Urshult och utbildade sig på Konstfack vid mitten av 80-talet och deltagit i flera grupp och soloutställningar nationellt.

Gunvor Kamke & Sven Joanns minnesfond grundades 1990 och dess ändamål är att dela ut stipendium till välförtjänta konstnärer eller författare med anknytning till Kronobergs län.

Tidigare års stipendiater:

2020 Birgitta Heiling & Remus Wilson

2018 Annika Jarring

2016 Set Söderholm

2014 Jarl Ingvarsson

2010 Åsa Johannesson

2008 Håkan Nyberg

2006 Linnea Jörpeland

2002 Magnus Bärtås

2000 Leif Olausson

1997 Susanna Arwin

1995 Tomas Franzen

1993 Martin Bornholm

Om utdelningen:

När: Lördag 1 oktober kl 13.00

Var: Smålands museum, Södra järnvägsgatan 2

Fri entré hela dagen på Smålands museum.

Konstnärer utvalda till FOOTPRINTS

Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer bjöds innan sommaren in till ett Open Call för konstnärligt arbete och utställningen FOOTPRINTS i Alvesta Utställningshall. Totalt kom 60 intresseanmälningar in.

Juryn bestod av Peter Johansson, Alvesta Utställningshall, Carolina Jonsson, Virserums konsthall, Julija Markensten, Länstrafiken Kronoberg, Mats Lundmark, Almi. Arbetet samordnas och administreras av Bild och Form Kronoberg och Transporteffektivt Kronoberg. 

De tre konstnärerna som tilldelats uppdraget visar på relevanta och nyskapande perspektiv på temat och vars praktiker och förslag kan samtala med varandra i utställningen på ett fint sätt. De tre utvalda konstnärernas förslag visar hög konstnärlig kvalité och har goda förutsättningar att genomföras i utställningshallen i september.

Diana Agunbiade-Kolawole

Stina Pettersson

Anna-Karin Arvidsson

Utställningen öppnar den 3 september 2022.

Läs mer om utlysningen här

”Se min skolgård” på Prästängskolan i Alvesta

Under 2022 arbetar Bild och Form Kronoberg tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist med att ta fram ett workshop-utbud för barn och unga

Inför läsåret 23/24 kommer flera workshops finnas i utbudet och kommer att kunna sökas inom Skapande skola för alla länets kommuner. Barn och ungas inflytande i aktiviteterna tar vi på allvar och vi utformar därför utbudet i samarbete med barnen.

Först på tur att medverka i en pilotworkshop var elever från Prästängskolans åk 4 i Alvesta som under v 17 arbetade med övningar i rumsligt seende. Eleverna övade sin analysförmåga av arkitektur och rumsliga miljöer och utformade själva ett designförslag till skolgården. Ambitionen med workshopen ”Se min skolgård” är att väcka ett intresse för rummet och tron på att man själv kan förändra.

Under hösten kommer fler workshops att utformas i samarbete med barn och deras skolor och kommuner, inför att utbudskatalogen publiceras i november. Är du nyfiken på att veta mer? Vill din skola eller kommun delta i utvecklingsarbetet under hösten?

Läs mer om workshopen ”Se min skolgård”

Hör av dig till:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens.

Det innebär att konstnären erbjuds en säker plats för att bo och verka i vår region under sex månader med start i augusti/september.

Projektet, Emergency Residency Kronoberg, är ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö. Region Kronobergs kulturnämnd beviljade projektet 220 000 kronor vid mötet den 29 april.

Vi vill erbjuda en konstnär en trygg och säker plats att verka utifrån under kriget. Arbetet är i full gång för att vi tillsammans ska kunna stå upp och hjälpa konstnärer som befinner sig i akut kris. Den hotade situation för konstnärlig frihet har gjort att det finns en stor uppslutning både regionalt och nationellt bland kulturaktörer för att ta emot konstnärer i residens, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande.

Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Residenset handlar också om att utveckla den kulturella infrastrukturen för bild och form i Kronoberg, säkra konstnärlig produktion i länet och öka internationaliseringen genom samverkan i ett konkret gemensamt arbete, säger Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg.

Fakta

Bild och Form Kronoberg är länets regionala resurscentrum för bild och form. Uppdraget är att stärka bild och formområdet genom att öka tillgängligheten till bild och form, stärka konstnärers förutsättningar och att främja arbete med att skapa och utveckla platser för konst. Verksamheten är organiserad inom regional förvaltning i Region Kronoberg. I samverkan med ett flertal aktörer vill Bild och Form Kronoberg genomföra ett krisresidens för en konstnär från Ukraina med anledning av landets akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Läs mer om SWAN

Läs mer om Artists at Risk

Ansök om residens

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson
Ordförande kulturnämnden
E-post: claudia.sorensson@kronoberg.se
Telefon: 0707-29 68 19

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild och form
E-post: helen.hagglund@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 31 09

Jan Carleklev, Italienska Palatset
E-post: jan@carleklev.se
Telefon: 070 26 29 622

Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala samarbeten.

Är du nyfiken på Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete?
Se intervjuer med: Vicky Sverkerson, Rum för dans, Josef Kullengård, Filmregion Sydost, Mimosa Lu, Filmtalang, Ýrr Jónasdóttir, Bästa Biennalen samt Torun Ekstrand, Konst i Blekinge.

Mer information:

Kultur – Regionsamverkan Sydsverige

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Att arbeta som beställare av konst i offentliga miljöer
Här och Där – Konstnärer i Hemvist 2018. Foto: Anna Nordström

Attraktiva livsmiljöer handlar om att utveckla platser där människor vill leva, bo och arbeta. Offentlig konst bidrar till sinnliga upplevelser och utrymme för nya perspektiv, som en del i våra livsmiljöer.

Arbetar du med offentlig konst som beställare? Vill du veta mer om arbetsprocesser, förvaltning och finansiering eller bygga på dina argument för konst i våra gemensamma rum?

Nationellt

Statens konstråd
Statens konstråd har samlat olika aspekter av att arbeta med offentlig konst och här hittar du både fakta och inspiration. Arbeta med konst i offentliga miljöer – Statens konstråd (statenskonstrad.se)

KRO
Du kan också läsa mer om hur du som kommun kan arbeta med att stärka konstområdet i KROs manual Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik och fakta och rekommendationer i Gestaltningsuppdrag för uppdragsgivare

Nationell konferens
Den 14 oktober 2021 kan du bygga på din kunskap i en livestreamad konferens Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021 arrangerad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Konferensen genomförs årligen sedan år 2020 och är en del av samverkansarbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker. Mer information och länk till anmälan hittar du här

Branschforum för konsthantering 2021
Arbetar du med att installera, montera, lyfta, flytta, packa, transportera och hantera konst och kulturföremål? Då är årets digitala branschforum något för dig.

I samarbete med Blekinge museum, Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall bjuder Riksantikvarieämbetet in till ett branschforum om hantering av konst och kulturföremål. Årets branschforum genomförs digitalt under två eftermiddagar, med efterföljande digitalt mingel dag 1. Det kostar inget att delta, men du behöver föranmäla dig.

Datum: 27–28 Oktober 2021, kl.13:00-16:30.
Plats: Online från Blekinge, via Zoom.
Program och anmälan


Regionalt

En rad projekt genomförs för att stärka kunskap kring offentlig konst där regionen har en drivande roll.

Bymässa 2030
Just nu pågår beredning inför beslut om en eventuell bymässa i Kronoberg 2030, med syfte att stärka länets boendeattraktivitet – Bymässa 2030. Utredningsförslaget är att genomföra en bymässa som skiljer sig något från det förväntade, där fokus förskjuts från bostad till by, från stad till mindre samhällen och landsbygder, från byggnad till sammanhang. Genom att fokusera på byn istället för den enskilda byggnaden kan mässan ta sig an vardagslivets alla aspekter där konst i det offentliga rummet är en viktig del. Beslut om Region Kronoberg ska driva Bymässa 2030 tas av Regionala utvecklingsnämnden i september och mer information kommer löpande. Läs mer om Bymässa här.

Residens i Stationssamhällen
Residens i Stationssamhällen pågår Kronobergs län under 2020-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens delprojekt Alvesta, Ljungby och Lessebo.

Haganässkolans gröna projekt
Bild och Form Kronoberg har, med stöd av Statens konstråd, under våren drivit Haganässkolans gröna projekt i samverkan med Älmhults kommun och i dialog med Haganässkolan. Syftet med projektet har varit att synliggöra barn och ungas behov perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva. Läs mer här Haganässkolans gröna projekt.

Tidigare arbete
Som del i ett kompetenshöjande arbete genomfördes 2018-2020 föreläsningar och residens i samverkan med Statens konstråd i projektet Kunskapsnav offentlig konst. Du kan ta del av regionens arbete i en film om Här och Där- Konstnärer i hemvist här.

Kontakt:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se