Till innehåll på sidan

Workshop: Att skriva om sin konst – formulera en ansökan eller ett artist statement

Konstverk: Edward and Nancy Reddin Kienholtz, The Art Show 1963-77. Foto: Ida Rödén

Denna workshop är ett tillfälle för dig att utveckla din förmåga att skriva om det egna konstnärskapet.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom bild- och formområdet och som är intresserad av att söka arbets- och projektpengar eller som vill få hjälp att skriva ett artist statement eller en utställningsansökan.

Datum kurs 1: 17, 21, 22 februari 2023
Datum kurs 2: 6, 9 och 10 mars 2023
Plats: Digitalt
Språk: Kursen hålls på svenska
Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige, bild- och form

Workshopledare:
Ida Rödén, konstnär, skribent och redaktör för den norrländska konsttidningen Volym.
Max 21 personer kan delta i respektive kurs.

Inför workshopen får du välja mellan två olika uppgifter (detaljerad beskrivning, samt en lathund, skickas ut efter anmälan). Du ska ha en påbörjad text då workshopen sätter i gång. Workshopen arrangeras av bild- och formgruppen inom Regionsamverkan Sydsverige.

På förmiddagen den första dagen går vi gemensamt igenom olika sätt att arbeta med text för att beskriva ett konstnärskap.

Därefter får du möjlighet att bolla texter individuellt med Ida Rödén. Påföljande dag delar vi in oss i grupper om tre och diskuterar varandras texter. Detta är en chans att också utbyta erfarenhet med konstnärskollegor i Sydsverige.

Workshopen avslutas med en halvdag, med gemensam genomgång där vi läser igenom alla texter. Vi tittar på upplägg, lyfter vagheter, upprepningar, hittar styrkor, tittar på textens ingång och avslut. Målet är en text där konstnärens egen röst ges utrymme, en text som tydligt och nyfiket berättar något om den egna verksamheten.

Vad ska din ansökan innehålla?

• En kort motivering till varför du vill gå kursen (max antal 500 ord)
• CV och meritförteckning med relevanta utbildningar, utställningar och annan konstnärlig verksamhet
• Namn och kontaktuppgifter (e-post, adress, mobiltelefon) och länk till eventuell hemsida.
• Ange kursdatum alternativ 1 eller 2, eller om båda kurstillfällena är möjliga.
• Skicka all din information samlat i en enda PDF-fil.

Kursens omfattning:

Dag 1: kl. 9 – 11:30
Dag 2: Ett pass på 40 min.
Dag 3: kl. 9 – 12
Mellan kurstillfällena beräknar du tid att skriva på din text.

Vem kan söka:

Yrkesverksamma konstnärer som är aktiva i Kronoberg.
Ange ”Skrivarkurs konstnärer” i ämnesraden i e-posten.
Namnge också din PDF-fil med ditt namn.

Deadline för inlämning: 15 januari 2023.
Kronoberg: konstikronoberg@kronoberg.se

En jury bestående av bild- och formutvecklarna i Sydsverige kommer att göra urvalet och du får besked om din plats senast i slutet av januari 2023. Urval av konstnärer sker utifrån motivering och konstnärens tidigare verksamhet.

Workshopen är kostnadsfri för konstnärer som är verksamma inom de sex sydregionerna.

För mera information om kursen, kontakta bild- och formutvecklaren i din region:

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
Mail: helen.hagglund@kronoberg.se, Tel: 0470-583109