Till innehåll på sidan

HOSTING

en grupp människor sitter i ring och samtalarFoto: Siggalycke Folkskola.

Under 2024 kommer fyra projekt att ta plats i Kronoberg inom satsningen HOSTING – konstnärer som bjuder in andra konstnärer till erfarenhetsutbyte och samarbete. De tilldelade konstnärerna har 30 000 kr vardera för genomförande av sin projektidé.

Juryn beslutade att tilldela uppdragen till:

  • Ella Tillema (f. 1983) Arbetar konceptuellt med figurativt oljemåleri i stora format samt med installation, text och skulptur i olika former.
  • David Torstensson (f. 1987) Bildkonstnär och pedagog på Studiefrämjandet och Whose museum.
  • Anna-Karin Arvidsson (f 1968) Arbetar med skulptur, form, keramik.
  • Annie Hägg (f 1995) Arbetar med text, video, skulptur och performance.

Juryn bestod av : Johanna Linder, (Verksamhetschef Österängens konsthall) Sebastian Andersson, (Strateg Bild och Formområdet, Region Västernorrland) Simone Meggele Ærsøe, (konstnär, Land404 Residency)

Ella Tillema/Svart Mylla

Vid sidan av eget skapande driver Ella Tillema Diö Konsthall som är en flaggstång som hissar konst i Diö där hon bor.

Svart Mylla är ett konstnärligt samarbete med tre andra personer verksamma inom biokolsproduktion, permakulturodling, konst- och statsvetenskap som har förenats i ett intresse för de konstnärliga egenskaperna hos biokol, som material och konstnärlig process.

Svart Mylla kommer bjuda in två yrkesverksamma konstnärer till två dagars workshop och förhoppning är att de tillsammans med gästande konstnärer sår ett frö för nya, innovativa, klimatpositiva konstnärliga metoder och material.

David Torstensson/Teaterskolan i Siggalycke

Teaterskolan i Siggalycke bjuder in konstnärskollektivet Rose Hammer för att genomföra en workshop på Siggalycke Folkskola, Siggahult sommar 2024. Workshopen genomförs inom ramen för en veckolånga teaterskola och ska som en kompeonent ställa sig i relation till husets sociala närmiljö. Teaterskolan är en form av kollektiv konstpraktik och i slutet av skolveckan presenteras det gemensamma arbetet genom en visning/föreställning för en lokal publik.

Siggalycke består för tillfället av Hannah Anbert, Mia Edelgart, Anne Louise Fink, Eva La Cour, Katrine Langkilde Gjerding, Kirstine Nordentoft, Mo Moesgaard, Hannah Lutz, Ylva Rancken-Lutz, Misja Thirslund Krenchel, Frida Sandström och David Torstensson.

Anna-Karin Arvidsson

I mitt värdskap vill jag lyfta frågeställningarna: Vad innebär det att vara en kvinnlig, senior konstnär i Småland? Hur kan ett erfarenhetsutbyte stärka kvinnliga seniora konstnärer?

Erfarenhetsutbytet planeras bestå av fyra möten, fyra seniora kvinnliga konstnärer och fyra praktiker. Gruppen finns samlad i regionen och består av: Anna-Karin Arvidsson, Kerstin Cedell, Annika Jarring och Lena Håkansson. Mötena innebär att varje konstnär bjuder in övriga att delta i en pågående process. Konstnären planerar och väljer själv på vilket sätt de övriga ska vara delaktiga. Det kan vara att testa en metod, att tillsammans tillverka något, att samla material, att dokumentera etc. Frågeställningarna utforskas både genom process, praktik och samtal.

Annie Hägg/Re-Routes

Annie Hägg är bildkonstnär och verksam i Växjö och Berlin. I sitt värdskap genom Hosting kommer Annie att bjuda in till samarbeten med konstnärer, musiker och filmskapare för att producera ett nytt videoverk med arbetstiteln “The Opening” Verket handlar om infrastruktur, utifrån ett socialt och arkitektoniskt perspektiv.

Under sommaren 2024 kommer Annie presentera verket i en grupputställning, “Re-Routes” på Italienska palatset tillsammans med inbjudna konstnärerna, Nellie Lindquist och Dagmar Moldoveanu. Där individuella verk kommer att visas i en gemensam utställningsdesign i dialog med Italienska Palatsets galleri.

Genom Hosting, vill Annie skapa förbindelser mellan lokal och internationell konstkontext och undersöker därmed även vad infrastruktur i praktiken, i mötet mellan olika konstnärliga praktiker och konstscener, kan vara.

Kontakt

Bild och Form Kronoberg