Smålandstriennalen

Små Land 27/5 – 30/9

Foto: Jörgen Axelsson

I sommar startar den första Smålandstriennalen som är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Triennalens gemensamma tema är Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring gestaltad livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar. 
 
Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.
 
När det tre-åriga konstprojektet Nya Småland avslutades 2020 fanns det kvar en stark vilja att fortsätta undersöka, visualisera och aktivera Smålands konstkarta. Därför grundades Konstfrämjandet Småland 2023 som verkar genom en ny och återkommande triennal för en motrörelse och komplement till det etablerade och institutionella i städerna. 
 
Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet. 
 
Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 


Följ gärna Smålandstriennalen på Instagram för fler nyheter.
 
Mer information och program på Smålandstriennalen.se

För mer information om Smålandstriennalen:
Sara Hemmingsson, projektledare
sara.hemmingsson@kalmarkonstmuseum.se, 0768 – 10 04 98
 
Madeleine Petersson, kommunikatör
madeleine.petersson@kalmarkonsmuseum.se, 0709–59 32 42

För mer information om Konstfrämjandet Småland:
Johanna Linder, ordförande i Konstfrämjandet Småland
johanna.linder@osterangenskonsthall.se, 0768-61 09 00

I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. I korta filmade intervjuer med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggörs möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De inspelade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter av offentlig konst.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Kalmar konstmuseum och Konstnärscentrum Syd.

Se intervjuerna här nedan eller besök Kalmar konstmuseum/Designarkivets Vimeo

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf: Jörgen Axelsson

För Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, räcker det inte med ett bra kunskapsutbud på universitetet – den arkitektoniska miljön och andra konstnärliga kvaliteter är lika viktiga för den kunskapsbildning Linnéuniversitetet driver. Under intervjun bekantar vi oss med flera av de offentliga verk som finns i universitetets lokaler.

Avbildade verk
”Landskap från Havets mitt (Verktyg att se)”, Pia Sandström
”You taught us language and we learned to curse”, Runo Lagomarsino
”Untitled (lamp, black)”, Klara Lidén
”Redo för lejonet, ur serien Fysiska tillstånd av lärande”, Julia Bondesson
”Jag kommer till dig naken”, Johan Thurfjell.
”Love Bites III”, Elina Brotherus
”När inlandsisen dragit sig tillbaka från Sverige vandra granen in ifrån norr”, Ingela Ihrman

Hur tänker människor när de använder sig av offentliga rum? Och hur kan offentlig konst användas av de som nyttjar platsen? Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om vikten av att göra konsten till en integrerad del i byggprocessen för att skapa och accentuera platsers identitet.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om det formella samarbetet kring offentlig konst mellan tjänstemän och politiker – ett vinnande koncept som säkerställer att konst får plats i byggprocessen.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Till skillnad från övriga projekt vi stiftat bekantskap med i projektet ”I dialog om offentlig konst” får vi lära oss om en satsning från ett privat företag. Linda Wallin och Stina Siljing från Konstnärscentrum Syd berättar om gestaltningsuppdraget till Norden Machinerys nya Kalmar-lokaler och möjligheterna av att använda sig av Konstnärscentrum Syd.

Avbildade verk:
”Origin of Colors”, Linda Wallin
”Shine bright like a diamond”, Edwin Böck
”Glänta”, Elisabeth Henriksson och Fredrika Linder

Att vara konstnär är också att vara projektledare. Konstnären Joanna Eriksson berättar kort om hennes ansvar för produktion, ekonomi och administration vid tillkomsten av verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

”Det ska kännas att det är för mig när man går här.”
Konstnären Joanna Eriksson berättar om den snirkliga, men samtidigt självklara, konstnärliga processen bakom verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Vi träffar Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som berättar om upphandlingsprocessen bakom verket ”Intryck – Avtryck” av Johanna Strand på Bjurbäckskolans nya tillbyggnad.

Utifrån verk på Specialistpsykiatrin, Växjö, berättar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare på Region Kronoberg, om de synergieffekter som kan uppstå vid samverkan mellan konstnär och arkitekt i uppförandet av offentliga byggnader.

Avbildade verk:
”Landskap”, Kazuyo Nomura
Detalj av: ”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté

Frida Lundén Mörck berättar om sin roll som konsthandläggare vid Region Kronoberg. Med exempel från arbetet med Specialistpsykiatrin i Växjö berättar hon om hur samverkan mellan arkitekt, konstnär, personal och patienter såg ut och hur konstnärlig frihet och kvalitet kan säkerställas.

Avbildade verk:
”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté
”Växtkraft”, Sanna Lindholm
”Landskap”, Kazuyo Nomura

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Ny rapport – Offentlig konst i våra livsmiljöer

Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021 sammanfattas i ny rapport

Under 2018-2021 har Bild och Form Kronoberg arbetat med att stärka den offentliga konsten i våra livsmiljöer – tillsammans med konstnärer i länet, Statens konstråd, Linnéuniversitetet, kommuner i länet och då särskilt: Ljungby kommun, Alvesta kommun, Lessebo kommun, Älmhults kommun samt samarbetsparternas inom civilsamhälle, näringsliv, skola och lokalbefolkning.

– Vad har vi gjort, vad har vi lärt oss, hur går vi vidare?

Läs och ladda ned rapporten här:

Offentlig konst i våra livsmiljöer – Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021

 

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se