Workshops för barn och unga
Karolina Lilliequist och barn på Elmeskolans fritids, Älmhults kommun i workshop ”Konstpaus”. Foto: Malin Ljung, Älmhults kommun

Bild och Form Kronoberg är en resurs för dig som arbetar inom skola eller fritids. Vi erbjuder workshops i samarbete med en professionell konstnärer utifrån varierande teman. Vi erbjuder även övrig kommunal verksamhet och föreningar workshops för barn och unga på fritiden.

Utbudet har tagits fram tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist och utgår från skolans värdegrund och är kopplat till kursplaner i Lgr 22.

Till utbudskatalogen

Alla workshops utgår från ledstjärnorna:

Barn och pedagoger på Prästängskolan i Alvesta, Åby skola och Elmeskolans fritidsverksamhet bidragit med sin kunskap och sina åsikter i utformandet av workshopsen.

Madelene Johansson, pedagog, Prästängskolan, Alvesta kommun om ”Se vår plats”

Det är en fantastisk övning som skapar intresse för närområdet, kunskaper om arkitektyrket och mycket skaparglädje!

Välkommen att kontakta Bild och Form Kronoberg för frågor och bokning.

Kontakt

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Nyhet: Fritidselever på Elmeskolan lär sig tala bildspråk

Är du yrkesverksamkonstnär och arbetar med barn och unga som frilans? 


Är du yrkesverksam konstnär och arbetar med barn och unga?
Garn i burkar och barn i bakgrunden som skapar
Foto: Anna Nordström

Bild och Form Kronoberg erbjuder med start 2023 ett utbud workshops för barn och unga i egen regi i samarbete med konstnären och arkitekten Karolina Lilliequist. Syftet är att främja barn och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet samt att utveckla mångfalden av konstnärliga uttryck för barn och unga.

Vi vill att fler barn och unga ska få möta och skapa konst tillsammans med yrkesverksamma konstnärer på skoltid och sin fritid. Vi kommer därför att verka i regionala och interregionala sammanhang för att stärka frilansande yrkesverksamma konstnärers synlighet och utbud. Vi kommer också under 2023 att utveckla en barn och unga-sida på konstikronoberg.se.

Är du yrkesverksam konstnär och intresserad av att synas här?
Hör av dig till Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

”Se min skolgård” på Prästängskolan i Alvesta

Under 2022 arbetar Bild och Form Kronoberg tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist med att ta fram ett workshop-utbud för barn och unga

Inför läsåret 23/24 kommer flera workshops finnas i utbudet och kommer att kunna sökas inom Skapande skola för alla länets kommuner. Barn och ungas inflytande i aktiviteterna tar vi på allvar och vi utformar därför utbudet i samarbete med barnen.

Först på tur att medverka i en pilotworkshop var elever från Prästängskolans åk 4 i Alvesta som under v 17 arbetade med övningar i rumsligt seende. Eleverna övade sin analysförmåga av arkitektur och rumsliga miljöer och utformade själva ett designförslag till skolgården. Ambitionen med workshopen ”Se min skolgård” är att väcka ett intresse för rummet och tron på att man själv kan förändra.

Under hösten kommer fler workshops att utformas i samarbete med barn och deras skolor och kommuner, inför att utbudskatalogen publiceras i november. Är du nyfiken på att veta mer? Vill din skola eller kommun delta i utvecklingsarbetet under hösten?

Läs mer om workshopen ”Se min skolgård”

Hör av dig till:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se