500 000 kronor till satsning på kulturarrangörer
Foto: Linda Himsel

För att stimulera återstarten av kultur avsätter Region Kronoberg 500 000 kronor i ett regionalt arrangörsstöd till ideella föreningar. Stödet är tillfälligt och insatserna ska genomföras innan årsskiftet. Ansökningsperioden är 25 augusti till 25 september.

Arrangörsstödet riktar sig till ideella föreningar och omfattar bland annat gagekostnader för professionella kulturskapare inom kulturarrangemang öppna för allmänheten.

Vi vet att kulturområdet drabbades hårt av pandemins restriktioner och återstarten kommer att pågå under en lång tid. Kulturnämnden har beslutat om många återstartsinsatser de senaste åren och nu fortsätter vi med att göra en särskild insats för länets arrangörer, säger Marcus Walldén, ordförande i Kulturnämnden.

Stödet är utformat så att det ska vara enkelt för arrangörerna att ansöka och redovisa.

Regionalt arrangörsstöd – sök nu! 

Art Research Residency Kronoberg
Foto: Anna Nordström 2023

Nu tar vi nästa steg för att utveckla residens och residenssamverkan i Kronobergs län genom utvecklingsprojektet ARRK – Art Research Residency Kronoberg 2023-2025.

Målet är att Kronoberg blir en nationellt och internationellt relevant part för utbyten och långsiktiga residenssamarbeten för curatorer och konstnärer, samt att invånare och besökare får ta del av samtidskonst på hemmaplan i samarbete med regionala och lokala aktörer.

Under 2023 arbetar vi med kunskapsuppbyggnad, nätverk och utvecklandet av det nya residensprogrammets ramverk och organisation. Residenset ämnar arbeta med långa tidshorister för att bygga lokalt angelägna relationer och nå en ny publik som engageras under residensvistelsen.

Bild och Form Kronoberg utvecklar programmet tillsammans med samarbetsparterna Växjö konsthall, Centrum för Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och Institutionen för design vid Linnéuniversitetet, Svensk curatorförening, konstnärligt processtöd och i dialog med Ideell Kulturallians och regionalt residensnätverk. Projektet stödjs av Kulturrådet och Region Kronoberg.

Nätverksmöten för regionalt residensnätverk

I regionala nätverksmöten bjuder vi in organisationer i länet som driver eller har intresse för residens till erfarenhetsutbyte och inspiration. Nätverket är tvärdisciplinärt och följande organisationer ingår: Kulturparken Småland, Italienska Palatset, Det fria ordets hus, Elin Wägners Lilla Björka, Kronobergs konstskola, Hofs livs, Det kulturella universitetet Linnéuniversitetet, Media Artes, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Filmregion Sydost, Litteratur i Kronoberg.

Projektet samverkar också med systerprojekt i en icke-urban kontext så som BY2030 och Smålandstriennalen i kunskapsuppbyggnad och publika programpunkter.

Erfarenhetsutbyte och interregional och nationell samverkan sker genom SWAN-Swedish Artist Residency Network och Regionsamverkan Sydsverige.

För mer information: Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och Form, Region Kronoberg, 0470-583109, helen.hagglund@kronoberg.se

Nyhetsbrev Konst i Kronoberg

Läs senast nyhetsbrevet från Konst i Kronoberg – Om Residens, Smålandstriennalen och Fantasier från Väckelsång och andra platser! Länk till nyhetsbrev

Vill du prenumerera? Anmäl dig längst ned på denna sida.

Smålandstriennalen

Små Land 27/5 – 30/9

Foto: Jörgen Axelsson

I sommar startar den första Smålandstriennalen som är ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar. Med örat mot marken och blicken riktad mot en komplex samtid av växande klyftor, vikande tilltro till demokrati, klimatlarm och globala krigstillstånd vill Smålandstriennalen vara en motor för möten mellan människor genom konst och kultur.

Triennalens gemensamma tema är Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap. Utifrån tematiken arrangeras utställningar, workshops och projekt på ett tjugotal platser runt om i Småland. Genom ett utforskande förhållningssätt, som spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, interagerar konstnärer och allmänhet i globala och lokala frågeställningar kring gestaltad livsmiljö, natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar. 
 
Målet med triennalen är att synliggöra, stödja och bygga långsiktiga relationer och samarbeten mellan etablerade kulturinstitutioner, konstnärsdrivna verksamheter och föreningar i Småland. Triennalen vill genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Flera projekt har en ambulerande och uppsökande karaktär eller vänder sig direkt till barn och unga.
 
När det tre-åriga konstprojektet Nya Småland avslutades 2020 fanns det kvar en stark vilja att fortsätta undersöka, visualisera och aktivera Smålands konstkarta. Därför grundades Konstfrämjandet Småland 2023 som verkar genom en ny och återkommande triennal för en motrörelse och komplement till det etablerade och institutionella i städerna. 
 
Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet. 
 
Huvudman för Smålandstriennalen är Konstfrämjandet Småland. Smålandstriennalen genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 


Följ gärna Smålandstriennalen på Instagram för fler nyheter.
 
Mer information och program på Smålandstriennalen.se

För mer information om Smålandstriennalen:
Sara Hemmingsson, projektledare
sara.hemmingsson@kalmarkonstmuseum.se, 0768 – 10 04 98
 
Madeleine Petersson, kommunikatör
madeleine.petersson@kalmarkonsmuseum.se, 0709–59 32 42

För mer information om Konstfrämjandet Småland:
Johanna Linder, ordförande i Konstfrämjandet Småland
johanna.linder@osterangenskonsthall.se, 0768-61 09 00

Workshops för barn och unga
Karolina Lilliequist och barn på Elmeskolans fritids, Älmhults kommun i workshop ”Konstpaus”. Foto: Malin Ljung, Älmhults kommun

Bild och Form Kronoberg är en resurs för dig som arbetar inom skola eller fritids. Vi erbjuder workshops i samarbete med en professionell konstnärer utifrån varierande teman. Vi erbjuder även övrig kommunal verksamhet och föreningar workshops för barn och unga på fritiden.

Utbudet har tagits fram tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist och utgår från skolans värdegrund och är kopplat till kursplaner i Lgr 22.

Till utbudskatalogen

Alla workshops utgår från ledstjärnorna:

Barn och pedagoger på Prästängskolan i Alvesta, Åby skola och Elmeskolans fritidsverksamhet bidragit med sin kunskap och sina åsikter i utformandet av workshopsen.

Madelene Johansson, pedagog, Prästängskolan, Alvesta kommun om ”Se vår plats”

Det är en fantastisk övning som skapar intresse för närområdet, kunskaper om arkitektyrket och mycket skaparglädje!

Välkommen att kontakta Bild och Form Kronoberg för frågor och bokning.

Kontakt

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Nyhet: Fritidselever på Elmeskolan lär sig tala bildspråk

Är du yrkesverksamkonstnär och arbetar med barn och unga som frilans? 


Workshop: Att skriva om sin konst – formulera en ansökan eller ett artist statement
Konstverk: Edward and Nancy Reddin Kienholtz, The Art Show 1963-77. Foto: Ida Rödén

Denna workshop är ett tillfälle för dig att utveckla din förmåga att skriva om det egna konstnärskapet.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom bild- och formområdet och som är intresserad av att söka arbets- och projektpengar eller som vill få hjälp att skriva ett artist statement eller en utställningsansökan.

Datum kurs 1: 17, 21, 22 februari 2023
Datum kurs 2: 6, 9 och 10 mars 2023
Plats: Digitalt
Språk: Kursen hålls på svenska
Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige, bild- och form

Workshopledare:
Ida Rödén, konstnär, skribent och redaktör för den norrländska konsttidningen Volym.
Max 21 personer kan delta i respektive kurs.

Inför workshopen får du välja mellan två olika uppgifter (detaljerad beskrivning, samt en lathund, skickas ut efter anmälan). Du ska ha en påbörjad text då workshopen sätter i gång. Workshopen arrangeras av bild- och formgruppen inom Regionsamverkan Sydsverige.

På förmiddagen den första dagen går vi gemensamt igenom olika sätt att arbeta med text för att beskriva ett konstnärskap.

Därefter får du möjlighet att bolla texter individuellt med Ida Rödén. Påföljande dag delar vi in oss i grupper om tre och diskuterar varandras texter. Detta är en chans att också utbyta erfarenhet med konstnärskollegor i Sydsverige.

Workshopen avslutas med en halvdag, med gemensam genomgång där vi läser igenom alla texter. Vi tittar på upplägg, lyfter vagheter, upprepningar, hittar styrkor, tittar på textens ingång och avslut. Målet är en text där konstnärens egen röst ges utrymme, en text som tydligt och nyfiket berättar något om den egna verksamheten.

Vad ska din ansökan innehålla?

• En kort motivering till varför du vill gå kursen (max antal 500 ord)
• CV och meritförteckning med relevanta utbildningar, utställningar och annan konstnärlig verksamhet
• Namn och kontaktuppgifter (e-post, adress, mobiltelefon) och länk till eventuell hemsida.
• Ange kursdatum alternativ 1 eller 2, eller om båda kurstillfällena är möjliga.
• Skicka all din information samlat i en enda PDF-fil.

Kursens omfattning:

Dag 1: kl. 9 – 11:30
Dag 2: Ett pass på 40 min.
Dag 3: kl. 9 – 12
Mellan kurstillfällena beräknar du tid att skriva på din text.

Vem kan söka:

Yrkesverksamma konstnärer som är aktiva i Kronoberg.
Ange ”Skrivarkurs konstnärer” i ämnesraden i e-posten.
Namnge också din PDF-fil med ditt namn.

Deadline för inlämning: 15 januari 2023.
Kronoberg: konstikronoberg@kronoberg.se

En jury bestående av bild- och formutvecklarna i Sydsverige kommer att göra urvalet och du får besked om din plats senast i slutet av januari 2023. Urval av konstnärer sker utifrån motivering och konstnärens tidigare verksamhet.

Workshopen är kostnadsfri för konstnärer som är verksamma inom de sex sydregionerna.

För mera information om kursen, kontakta bild- och formutvecklaren i din region:

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

Är du yrkesverksam konstnär och arbetar med barn och unga?
Garn i burkar och barn i bakgrunden som skapar
Foto: Anna Nordström

Bild och Form Kronoberg erbjuder med start 2023 ett utbud workshops för barn och unga i egen regi i samarbete med konstnären och arkitekten Karolina Lilliequist. Syftet är att främja barn och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet samt att utveckla mångfalden av konstnärliga uttryck för barn och unga.

Vi vill att fler barn och unga ska få möta och skapa konst tillsammans med yrkesverksamma konstnärer på skoltid och sin fritid. Vi kommer därför att verka i regionala och interregionala sammanhang för att stärka frilansande yrkesverksamma konstnärers synlighet och utbud. Vi kommer också under 2023 att utveckla en barn och unga-sida på konstikronoberg.se.

Är du yrkesverksam konstnär och intresserad av att synas här?
Hör av dig till Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
helen.hagglund@kronoberg.se, 0470-583109

I dialog om offentlig konst

Hur går arbetet med offentlig konst till inom en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Under våren 2022 har bild- och formutvecklaren i Kalmar län genomfört projektet I dialog om offentlig konst. I korta filmade intervjuer med konstnärer och tjänstepersoner inom kommun och region synliggörs möjligheterna och utmaningarna med offentlig konst i våra gemensamma rum och miljöer. De inspelade intervjuerna kan ses som ett verktyg och diskussionsunderlag för att berätta om och samtala kring erfarenheter av offentlig konst.

Pernilla Frid, projektledare, berättar:
– Jag tänker att många möten med den offentliga konsten är på vägen till något annat. Ibland kanske vi inte ser den för när vi passerar förbi så har den alltid stått där. Eller så vill vi inte se. Vi orkar inte eller så har vi inte tid. När vi ser undrar vi kanske vad det är och varför just här?

I dialog om offentlig konst vänder sig till alla som arbetar med offentlig konst som stadsarkitekter, projektledare inom bygg- och samhällsbyggnation, fastighet, kultur i kommuner och regioner, organisationer och konstnärer. Projektet är initierat av bild- och formutvecklaren i Kalmar län och har genomförts tillsammans med KC SYD med stöd från Bild och form Kronoberg, en del av Region Kronoberg, Region Kalmar län, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Kalmar konstmuseum och Konstnärscentrum Syd.

Se intervjuerna här nedan eller besök Kalmar konstmuseum/Designarkivets Vimeo

Projektledare: Pernilla Frid
Fotograf: Jörgen Axelsson

För Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, räcker det inte med ett bra kunskapsutbud på universitetet – den arkitektoniska miljön och andra konstnärliga kvaliteter är lika viktiga för den kunskapsbildning Linnéuniversitetet driver. Under intervjun bekantar vi oss med flera av de offentliga verk som finns i universitetets lokaler.

Avbildade verk
”Landskap från Havets mitt (Verktyg att se)”, Pia Sandström
”You taught us language and we learned to curse”, Runo Lagomarsino
”Untitled (lamp, black)”, Klara Lidén
”Redo för lejonet, ur serien Fysiska tillstånd av lärande”, Julia Bondesson
”Jag kommer till dig naken”, Johan Thurfjell.
”Love Bites III”, Elina Brotherus
”När inlandsisen dragit sig tillbaka från Sverige vandra granen in ifrån norr”, Ingela Ihrman

Hur tänker människor när de använder sig av offentliga rum? Och hur kan offentlig konst användas av de som nyttjar platsen? Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om vikten av att göra konsten till en integrerad del i byggprocessen för att skapa och accentuera platsers identitet.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Marie-Christine Svensson, tidigare stadsarkitekt och plan- och byggnadschef i Mörbylånga kommun, berättar om det formella samarbetet kring offentlig konst mellan tjänstemän och politiker – ett vinnande koncept som säkerställer att konst får plats i byggprocessen.

Avbildade verk:
”Du”, Susanne Bonja, Tallhagsskolan, Kalmar
”Den femte dimensionen”, Carl Boutard, Gröndalshallen, Kalmar

Till skillnad från övriga projekt vi stiftat bekantskap med i projektet ”I dialog om offentlig konst” får vi lära oss om en satsning från ett privat företag. Linda Wallin och Stina Siljing från Konstnärscentrum Syd berättar om gestaltningsuppdraget till Norden Machinerys nya Kalmar-lokaler och möjligheterna av att använda sig av Konstnärscentrum Syd.

Avbildade verk:
”Origin of Colors”, Linda Wallin
”Shine bright like a diamond”, Edwin Böck
”Glänta”, Elisabeth Henriksson och Fredrika Linder

Att vara konstnär är också att vara projektledare. Konstnären Joanna Eriksson berättar kort om hennes ansvar för produktion, ekonomi och administration vid tillkomsten av verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

”Det ska kännas att det är för mig när man går här.”
Konstnären Joanna Eriksson berättar om den snirkliga, men samtidigt självklara, konstnärliga processen bakom verket ”Herbarium” på Rinkabyholms sporthall.

Vi träffar Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun, som berättar om upphandlingsprocessen bakom verket ”Intryck – Avtryck” av Johanna Strand på Bjurbäckskolans nya tillbyggnad.

Utifrån verk på Specialistpsykiatrin, Växjö, berättar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare på Region Kronoberg, om de synergieffekter som kan uppstå vid samverkan mellan konstnär och arkitekt i uppförandet av offentliga byggnader.

Avbildade verk:
”Landskap”, Kazuyo Nomura
Detalj av: ”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté

Frida Lundén Mörck berättar om sin roll som konsthandläggare vid Region Kronoberg. Med exempel från arbetet med Specialistpsykiatrin i Växjö berättar hon om hur samverkan mellan arkitekt, konstnär, personal och patienter såg ut och hur konstnärlig frihet och kvalitet kan säkerställas.

Avbildade verk:
”Coucher de soleil / Solnedgång”, Abdoulaye Konaté
”Växtkraft”, Sanna Lindholm
”Landskap”, Kazuyo Nomura

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

2022 års mottagare av Kamke Joans minnesfonds stipendium

Konstnärerna Moa Israelsson och Roger Svensson är 2022 års mottagare av Kamke Joanns minnesfonds stipendium till konstnärer i Kronoberg. Utdelningen av Kamke Joanns minnesfonds stipendium sker på Smålands museum, lördag 1 oktober kl 13.00.

Roger Svensson Härlig är jorden, 2018 (beskuren)

Moa Israelsson, Go, gone, 2019

Moa Israelssons konstnärskap präglas av materialitet, ursprung och omvandling. Praktiken är tidskrävande i sig, traditionellt kvinnligt hantverk står i kontrast till det man egentligen ser. Konstverken stör vår bekvämlighet och vår samtids längtan efter en enkla svar och lämnar gnagande frågor åt betraktaren. Hon skapar föremål som verkar autentiska, som om de vore märkliga kvarlämningar av en civilisation, men blivit övergivna och omhändertagna av naturen. Det finns spår av mänsklig närvaro men allt är artificiellt. Gränsen mellan verklighet och fiktion är medvetet diffus. Vad är på riktigt och vad är uppdiktat?

Moa Israelsson är född 1982 i Ljungby, och är idag verksam i Åkers Styckebruk i Sörmland. 2010 tog hon examen från Kungl. konsthögskolan i Stockholm och har sedan dess deltagit i flera solo- och grupputställningar i Sverige och internationellt.

Det finns en sann glädje i Roger svenssons måleri som är svår att motstå. Fantasilandskapen med sina starka färger där människorna, sorglöst inbegripna i sina sysslor men ändå lite vilsna, längtar efter något som de inte riktigt vet vad det är. Vardagsföremålen, lite smetigt uppbyggda i det ensliga bildrummet, kan sväva i väg i sina underliga proportioner. Uttrycket har en uppenbar collagekänsla med all sin spontanitet och rättframhet. Bilderna har en alldeles egen charmerande orimlighet. Ibland anas ett dämpat vemod eller en gåtfullhet i materialet. Som betraktare uppehåller man sig i diffusa gränstrakter mellan saga och dröm, men i slutändan faller allt på plats i ett här och nu. Helheten blir större än summan av delarna. Konstnären har en förmåga att koka ner det essentiella i att vara människa.

Roger Svensson är född 1964 i Ryd och idag verksam i Urshult och utbildade sig på Konstfack vid mitten av 80-talet och deltagit i flera grupp och soloutställningar nationellt.

Gunvor Kamke & Sven Joanns minnesfond grundades 1990 och dess ändamål är att dela ut stipendium till välförtjänta konstnärer eller författare med anknytning till Kronobergs län.

Tidigare års stipendiater:

2020 Birgitta Heiling & Remus Wilson

2018 Annika Jarring

2016 Set Söderholm

2014 Jarl Ingvarsson

2010 Åsa Johannesson

2008 Håkan Nyberg

2006 Linnea Jörpeland

2002 Magnus Bärtås

2000 Leif Olausson

1997 Susanna Arwin

1995 Tomas Franzen

1993 Martin Bornholm

Om utdelningen:

När: Lördag 1 oktober kl 13.00

Var: Smålands museum, Södra järnvägsgatan 2

Fri entré hela dagen på Smålands museum.

Manusförfattaren Iryna från Ukraina har anlänt till Kronoberg
Iryna Serebriakova. Foto: Andreas Klippinge

Den första veckan i augusti anlände Iryna Serebriakova till Växjö och Kronoberg. Iryna är ukrainsk manusförfattare och dramatiker från Kiev.

Under sex månader är Iryna residens-kulturarbetare i Emergency Residency Kronoberg, ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Irynas teaterpjäser och manus är fokuserade på (miss)kommunikation och personliga kopplingar i den digitala eran, teknologiernas påverkan på mänskligheten och konstens plats i samhället. Hennes miniserie ”Qui suis-je ?” skriven tillsammans med Jean-Philippe Andersen vann stipendiet från Centre national du cinéma i Frankrike.

Hon kommer under residenstiden att arbeta med att utveckla manus för teater och film samt hålla gästföreläsningar och workshops.

Ett nätverk av kulturorganisationer i Kronoberg stödjer residensvistelsen med fortbildning, kontakter och möjliga uppdrag.

För mer information och kontakt

Jan Carleklev, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 070 26 29 622
Mail: jan@carleklev.se

Andreas Klippinge, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 0702 751 518
Mail: andreas@klippinge.com

Helen Hägglund, projektledare, Bild och Form Kronoberg
Tel: 0470-583109
Mail: helen.hagglund@kronoberg.se

Fakta

Emergency Residency Kronoberg stödjs av Region Kronobergs kulturnämnd. Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network, är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Länkar

Italienska Palatset

Region Kronoberg – Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare