Till innehåll på sidan

Ansök till konstnärssidan

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare i Kronoberg?
Om du vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning samt Konstnärsnamnens definition av yrkesverksam konstnär.

Vi tar emot ansökningar från konstnärer och konsthantverkare som bor och är verksamma i Kronoberg, eller som verkar i Kronoberg under större delen av året.

Nedanstående kriterier behöver vara uppfyllda:
Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg. Har du en jämförbar utländsk utbildning är du också direktkvalificerad.

Enligt Konstnärsnämnden är “En professionellt yrkesverksam konstnär en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. (Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang).”

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst 3 av nedanstående 6 punkter:

  • Genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
  • Deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
  • Utfört offentligt gestaltningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  • Erhållit stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.
  • Inköpt av inköpskommitté tillhörande stat, landsting/region, kommun eller museum.
  • Konstnären skall på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet som medverkan i offentliga framföranden, medverkan i publikationer, konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.

Ansökan
Fyll i dina uppgifter nedan samt bifoga ditt CV.

Kontakt Bild och Form Kronoberg
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg