Till innehåll på sidan

Vi välkomnar Ida Bencke och Kibandu Pello-Esso till HULT residensprogram

 

HULT residensprogram är stolta och glada att välkomna curator Ida Bencke och konstnär Kibandu Pello-Esso till en residensvistelse i Kronoberg.

 

HULT residensprogram

HULT residensprogram utforskar samspelet människa och natur, fångar upp samtida, komplexa frågor som klimatförändring och samhällsutveckling, och länkar dessa inte bara till landsbygdskontexter utan även till innovativa metoder och samarbetsinriktade tillvägagångssätt. Detta sker genom gränsöverskridande samarbeten i ett brett nätverk av organisationer, publika engagemang och en mångfald av perspektiv. Här ingår kulturorganisationer, aktivister, samhällsaktörer, kommuner och akademiska samarbetsparter. Grunden är en stark strävan att främja utvecklandet av nya tankebanor och kollektiva levnadssätt som ett svar på vår tids mest brännande utmaningar.

 

Ida Bencke

Ida Bencke är medgrundare till det självorganiserande kollektivet Laboratory for Aesthetics and Ecology och medkurator till utställningsprojektet Hosting Lands, en långsam och translokal utställningsrörelse som kretsar kring gemensamt markbruk, och  gästfrihetens politik. Hon är doktorand vid Köpenhamns universitet som del av forskningsprojektet OIKOS – en kulturell analys av vård och kriser i det 20:e århundradet. För mer information: labae.org & hostinglands.com

 

Kibandu Pello-Esso

Kibandu Pello-Esso undersöker indelningen av olika rumsligheter. Detta kan vara allt från urbana offentliga rum till landsbygdsrum. Pello-Esso deltog i Documenta 15 i det kollektiva konstprojektet Inland 2022. Kibandu Pello-Esso har en master i rumslig gestaltning från Konstfack och postmasterutbildningen Decolonizing Architecture vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. För mer information: kibandupelloesso.com

 

Stipendiaternas förväntningar:

Jag kommer under min vistelse att titta närmare på energi som en förutsättning för ”industri” som företeelse. Då vi kommer befinna oss i Kronoberg faller blicken lätt på glasbruken som haft så stor betydelse för regionen. Det finns också spännande forskning på Linnéuniversitetet kring energi och regenerativa metoder som främjar ekosystem, som jag gärna tittar närmare på. Att få denna möjlighet att arbeta fokuserat i regionen, och sedan kunna presentera mitt arbete på Växjö konsthall är så spännande. Jag ser mycket fram emot detta.


Kibandu Pello-Esso

 

Med HULT residens ser jag fram emot att arbeta mig längre in i ett tvärvetenskapligt och aktivistiskt orienterat curatoriellt fält mellan det lokala och det internationella, mellan ekologiska frågor i närliggande landskap och gemenskaper, samt i nätverk av solidaritet som sammanlänkar ekologiska praktiker och kamp för social rättvisa över gränser, positioner och geopolitiska sammanhang. Jag ser fram emot att lära mig mer om och av de berättelser, de konstnärliga gemenskaper och den självorganiserade aktivism som finns i Kronobergsregionen, och att utforska möjligheten att knyta band mellan olika aktörer genom curatoriell praktik.


Ida Bencke

 

HULT residensprogram är ett samarbete mellan Bild och form Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Växjö konsthall och Svensk curatorförening. För mer information: Konstikronoberg.se/residensprogrammet-hult

 

Inland vid Ottoneum Museum under Documenta 15. Foto: Kibandu Pello-Esso

 

Conference dinner under Multispecies Storytelling-konferencen. Foto: Ida Bencke