Till innehåll på sidan

Är du yrkesverksam konstnär och arbetar med barn och unga?

Foto: Anna Nordström

Bild och Form Kronoberg erbjuder med start 2023 ett utbud workshops för barn och unga i egen regi i samarbete med konstnären och arkitekten Karolina Lilliequist. Syftet är att främja barn och ungas egna kulturella uttryck och delaktighet samt att utveckla mångfalden av konstnärliga uttryck för barn och unga.

 

Vi vill att fler barn och unga ska få möta och skapa konst tillsammans med yrkesverksamma konstnärer på skoltid och sin fritid. Vi kommer därför att verka i regionala och interregionala sammanhang för att stärka frilansande yrkesverksamma konstnärers synlighet och utbud. Vi kommer också under 2023 att utveckla en barn och unga-sida på konstikronoberg.se.

Är du yrkesverksam konstnär och intresserad av att synas här?
Hör av dig till Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
Mail: helen.hagglund@kronoberg.se, Tel: 0470-583109