Till innehåll på sidan

Konstpedagogiskt nätverk Småland – Virserums konsthall

Verksamhet för äldre med demenssjukdom var temat när Konstpedagogiskt nätverk Småland träffades på Virserums konsthall i maj.

Eva Olsson, Gislaveds kommun, Ida Olsson, Vandalorum och Josefine Ottosson, Jönköpings läns Museum berättade som sitt arbete och sina erfarenheter.

Eva berättade om arbetet på Blomstervägens demenscentrum där målarstudier har anordnats för de boende sedan 2016.

– En viktig faktor för att det fungerar bra är att boendets kontaktperson är involverad och nära, förstår och stödjer arbetssättet och skapar förutsättningar på boendet. En annan viktig faktor är att göra ett upplägg med så lite hinder som möjligt, duka upp allt, ibland hjälpa till vid starta att föra handen mot duken och att ha så få steg som möjligt för att komma igång.

Vandalorum var med i projektet ”Möten med minnen” som startades av Nationalmuseum och har haft visningar för målgruppen sedan 2015. Visningarna brukar vara ca 30 min och är innan ordinarie öppettid. Då får gruppen vara ostörd och det går att anpassa ljud och ljus. Under visningen pratar gruppen om det man ser och gör associationer fritt.

Josefine Ottosson på Jönköpings läns museum lyfter bland annat vikten av att arbeta
med bra kvalité på materialen, finaste papper och penslar i deras skaparverkstad och att hur det påverkar en som pedagog att arbeta med målgruppen

– Man mår bra själv som pedagog av att arbeta med målgruppen äldre med demenssjukdom. Man måste sakta ned och vara i nuet.

Under nätverksträffen berättade Alva Melin berättade om Virserums konsthalls verksamhet och visade pågående utställningar.

Läs mötesanteckningarna

Konstpedagogiskt nätverk Småland är ett forum för konstpedagogiska frågor – omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, aktuella utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. Medlemmar i nätverket är konstpedagoger i konstförmedlande verksamhet i Småland med omnejd.

Värdskap och plats för träffarna roterar mellan nätverkets medlemmar och Bild och Form Kronoberg står för samordning i samarbete med värden. Träffarna är tematiska med ex. en gäst som bjuds in eller en text som läses av alla inför träffen, en fråga som belyses särskilt. Den verksamhet som är värd berättar om hur de arbetar i med det pedagogiska mötet i vardagen. Nätverket träffas ca tre gånger per år.

 

Kontakt och frågor:

Helen Hägglund, Bild och Form Kronoberg
Tel: 0470-583109 Mail: helen.hagglund@kronoberg.se