Till innehåll på sidan

”Se min skolgård” på Prästängskolan i Alvesta

Under 2022 arbetar Bild och Form Kronoberg tillsammans med konstnären, illustratören och arkitekten Karolina Lilliequist med att ta fram ett workshop-utbud för barn och unga

Inför läsåret 23/24 kommer flera workshops finnas i utbudet och kommer att kunna sökas inom Skapande skola för alla länets kommuner. Barn och ungas inflytande i aktiviteterna tar vi på allvar och vi utformar därför utbudet i samarbete med barnen.

Först på tur att medverka i en pilotworkshop var elever från Prästängskolans åk 4 i Alvesta som under v 17 arbetade med övningar i rumsligt seende. Eleverna övade sin analysförmåga av arkitektur och rumsliga miljöer och utformade själva ett designförslag till skolgården. Ambitionen med workshopen ”Se min skolgård” är att väcka ett intresse för rummet och tron på att man själv kan förändra.

Under hösten kommer fler workshops att utformas i samarbete med barn och deras skolor och kommuner, inför att utbudskatalogen publiceras i november. Är du nyfiken på att veta mer? Vill din skola eller kommun delta i utvecklingsarbetet under hösten?

Läs mer om workshopen ”Se min skolgård”

Hör av dig till:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel: 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se