Till innehåll på sidan

Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala samarbeten.

Är du nyfiken på Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete?
Se intervjuer med: Vicky Sverkerson, Rum för dans, Josef Kullengård, Filmregion Sydost, Mimosa Lu, Filmtalang, Ýrr Jónasdóttir, Bästa Biennalen samt Torun Ekstrand, Konst i Blekinge.

Mer information:

Kultur – Regionsamverkan Sydsverige

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel: 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se