Till innehåll på sidan

Ny rapport – Offentlig konst i våra livsmiljöer

Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021 sammanfattas i ny rapport

Under 2018-2021 har Bild och Form Kronoberg arbetat med att stärka den offentliga konsten i våra livsmiljöer – tillsammans med konstnärer i länet, Statens konstråd, Linnéuniversitetet, kommuner i länet och då särskilt: Ljungby kommun, Alvesta kommun, Lessebo kommun, Älmhults kommun samt samarbetsparternas inom civilsamhälle, näringsliv, skola och lokalbefolkning.

– Vad har vi gjort, vad har vi lärt oss, hur går vi vidare?

Läs och ladda ned rapporten här:

Offentlig konst i våra livsmiljöer – Bild och Form Kronobergs utvecklingsarbete med Gestaltad livsmiljö 2018-2021

 

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel: 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se