Till innehåll på sidan

Mellan tystnaden av Jan Carleklev

Foto: Jan Carleklev

Perspektiv på livet i byn

Under hösten 2021 beslutades att Region Kronoberg ska arbeta med Bymässa 2030 i syfte att stärka länets boendeattraktivitet. För att sätta ett konstnärligt perspektiv på livet i byn, synliggöra och illustrera värden, motsättningar och gemensamheter, formuleras ett konstnärligt uppdrag till ljudkonstnären Jan Carleklev av Bild och Form Kronoberg.

Syftet med det konstnärliga uppdraget var utöver produktionen av ett verk som kunde visas digitalt, att visa på en konstnärlig gestaltnings funktion och möjlighet i ett processinriktat utvecklingsarbete med hållbar omställning och platsutveckling. Detta som ett led i att uppmärksamma byliv och utveckla anpassade format för kultur på mindre orter.

Ljuden mellan tystnaden

Jan Carleklev tog avstamp i tystanden som ofta nämns som en viktig skillnad mellan byn eller landsbygden och staden. I processen skapades förutsättningar för en rad möten med personer som på olika sätt är verksamma i landsbygden. I arbetet blev det uppenbart att det finns ljud bakom tystnaden och samtalen ger olika perspektiv på bylivet.

Arbetet redovisades i en film, en digital publikation och foton. Verket ger perspektiv och underlag för samtal i det fortsatta utvecklingsarbetet med Bymässa 2030. Vilka ljud hörs mellan tystnaden?

Du läser och kan ladda ned hela rapporten här:

Mellan tystnaden av Jan Carleklev 2021 Ladda ner

Foto: Jan Carleklev
Foto: Jan Carleklev

För mer information och bildmaterial
Jan Carleklev
+46 70 26 29 622
jan@carleklev.se
www.carleklev.se

 

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel: 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se