Till innehåll på sidan

Amanda Cardell – Residens i stationssamhällen – Ljungby

Region Kronoberg bjöd in konstnären Amanda Cardell att samverka med Ljungby kommun
i projektet Residens i stationssamhällen.

Amanda Cardell arbetar med bildkonst med utgångspunkt i rörelse, textil och skulptur, arbetar ofta med frågor hur det visuella får ta plats i vårt gemensamma offentliga rum. Med stor känslighet för den specifika platsen, rummet, material och process så skapar hon iscensatta berättelser.

I det konstnärliga arbetet i Ljungby undersökte Amanda Cardell först Godsmagasinet och möjligheterna till ett samskapande verk med fokus på mänskliga möten, dialog, interaktion, civilsamhället. Pandemin gjorde att arbetet skiftade fokus till en nära utemiljö kring stationsområdet – Lilla Torg.

Den 3 oktober 2020 flyttade konsten ut i det offentliga rummet, i butiker och på torg i Ljungby under ”Ljungby Konststad” där besökarna fick ta del av både aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika konstuttryck. Temat var ”Närhet på distans” och till Konststad skapade Amanda Cardell ett tvådelat textilt verk som visades på Köpcenter Månens fasad vid Lilla torg.

När blicken på det välbekanta vrids ett varv, när det stora påverkar det lilla, när omvärlden landar på Lilla torg. Med ett verk skapat till stor grad av återbrukat textilt material, med litterär inspiration från rymdeposet Aniara av Harry Martinson. Foto: Amanda Cardell

 

Verk

Bunden rotation
ca 1,5×5 m, monumental textil applikation, vepa på fasad.
När en himlakropp roterar kring en annan, roterar den ett varv på sin egen axel på samma tid som den roterar kring den centrala himlakroppen. Detta innebär att den alltid riktar samma sida mot den centrala himlakroppen. Fenomenet uppstår på grund av tidvattenkrafter.

Springflod
ca 25 m lång textil skulptur, en vindstrutsliknande fana fäst längs flaggstänger ut från fasad. Springflod skapas när solen, jorden och månen står i linje, och vid fullmåne eller nymåne.

 

Kulturhuset Grand – Amanda fortsätter arbetet med plats och rörelse i staden

För att ytterligare implementera konstnärliga processer i platsutveckling görs insatser av konstnären och Ljungby kommun i samverkan med Bild och Form Kronoberg, kring Kulturhuset Grand med start hösten 2021. Målsättningen är att knyta ihop platsen med rörelser i staden, förstärka och synliggöra kulturhusets plats och binda ihop utomhus och inomhus tydligare med tillfälliga verk.

Om Amanda Cardell

Amanda är född i Ljungby, Skifteryd, Torpa. Hon reste som barn in till Ljungby torg med sin far, för att sälja gårdens grönsaker där. Amanda är idag baserad i Stockholm, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verksam som bildkonstnär och konstprojektledare. Har visat sin konst bl.a. under Paris kulturnatt Nuit blanche på Svenska kulturhuset, Vigelandmuseet i Oslo och Eskilstuna konstmuseum.

Hon arbetar med självorganiserade projekt, gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med en
platsrelaterad praktik där interaktion har en meningsbärande funktion. Arbetet gestaltas i flertal
material och uttryck, såsom rumsliga skulpturala verk i textil, keramik, foto och installation.
Hon är även utbildad inom barnrättsfrågor och kultur i det offentliga rummet och genomför även samarbeten med scenkonstområdet.

www.amandacardell.com

 

Om projektet Residens i stationssamhällen

Residens i Stationssamhällen har pågått i Kronobergs län under 2019-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo.

På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens andra delprojekt Alvesta, och Lessebo.

 

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling, Region Kronoberg
Tel: 0470-58 31 09
Mail: Helen.Hagglund@kronoberg.se

Emelie Olsson
Kulturstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby kommun
Tel: 0372-78 92 31
Mail: emelie.s.olsson@ljungby.se