Till innehåll på sidan

Rapporten om Zandra Ahls ”Artist in Recidency” i Lessebo kommun

Zandra Ahl har avslutat sitt arbete med Lessebo station i projektet ”Residens i stationssamhällen” och bjuder in att ta del av arbetet – platsen, historien och människorna som hon mött i projektet. Du läser och kan ladda ned hela rapporten här:

stationsprojektetzahl211110main Ladda ner

Mer om hur arbetet fortgick kan du även ta del av här: Lessebo station + Zandra Ahl – Konst i Kronoberg

Lessebo kommun och Region Kronoberg riktar ett varmt tack till Zandra som med stor omsorg har synliggjort och skapat nya perspektiv för en av alla pärlor i Kronoberg. Besök gärna Lessebo station och ta del verket! Vi fortsätter det gemensamma arbetet genom digitalisering av bilder från Lessebo station och Sören Mörch håller workshops för barn och unga under våren 2022.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn: 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Jenny Ramnér
Kultur och fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
Lessebo kommun
0478-12500 växel
0478-12567 direkt