Till innehåll på sidan

Att arbeta som beställare av konst i offentliga miljöer

Här och Där – Konstnärer i Hemvist 2018. Foto: Anna Nordström

Attraktiva livsmiljöer handlar om att utveckla platser där människor vill leva, bo och arbeta. Offentlig konst bidrar till sinnliga upplevelser och utrymme för nya perspektiv, som en del i våra livsmiljöer.

Arbetar du med offentlig konst som beställare? Vill du veta mer om arbetsprocesser, förvaltning och finansiering eller bygga på dina argument för konst i våra gemensamma rum?

Nationellt

Statens konstråd
Statens konstråd har samlat olika aspekter av att arbeta med offentlig konst och här hittar du både fakta och inspiration. Arbeta med konst i offentliga miljöer – Statens konstråd (statenskonstrad.se)

KRO
Du kan också läsa mer om hur du som kommun kan arbeta med att stärka konstområdet i KROs manual Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik och fakta och rekommendationer i Gestaltningsuppdrag för uppdragsgivare

Nationell konferens
Den 14 oktober 2021 kan du bygga på din kunskap i en livestreamad konferens Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021 arrangerad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Konferensen genomförs årligen sedan år 2020 och är en del av samverkansarbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker. Mer information och länk till anmälan hittar du här

Branschforum för konsthantering 2021
Arbetar du med att installera, montera, lyfta, flytta, packa, transportera och hantera konst och kulturföremål? Då är årets digitala branschforum något för dig.

I samarbete med Blekinge museum, Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall bjuder Riksantikvarieämbetet in till ett branschforum om hantering av konst och kulturföremål. Årets branschforum genomförs digitalt under två eftermiddagar, med efterföljande digitalt mingel dag 1. Det kostar inget att delta, men du behöver föranmäla dig.

Datum: 27–28 Oktober 2021, kl.13:00-16:30.
Plats: Online från Blekinge, via Zoom.
Program och anmälan

Regionalt

En rad projekt genomförs för att stärka kunskap kring offentlig konst där regionen har en drivande roll.

Bymässa 2030
Just nu pågår beredning inför beslut om en eventuell bymässa i Kronoberg 2030, med syfte att stärka länets boendeattraktivitet – Bymässa 2030. Utredningsförslaget är att genomföra en bymässa som skiljer sig något från det förväntade, där fokus förskjuts från bostad till by, från stad till mindre samhällen och landsbygder, från byggnad till sammanhang. Genom att fokusera på byn istället för den enskilda byggnaden kan mässan ta sig an vardagslivets alla aspekter där konst i det offentliga rummet är en viktig del. Beslut om Region Kronoberg ska driva Bymässa 2030 tas av Regionala utvecklingsnämnden i september och mer information kommer löpande. Läs mer om Bymässa här.

Residens i Stationssamhällen
Residens i Stationssamhällen pågår Kronobergs län under 2020-2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Du kan läsa om Residens i Stationssamhällens delprojekt AlvestaLjungby och Lessebo.

Haganässkolans gröna projekt
Bild och Form Kronoberg har, med stöd av Statens konstråd, under våren drivit Haganässkolans gröna projekt i samverkan med Älmhults kommun och i dialog med Haganässkolan. Syftet med projektet har varit att synliggöra barn och ungas behov perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva. Läs mer här Haganässkolans gröna projekt.

Tidigare arbete
Som del i ett kompetenshöjande arbete genomfördes 2018-2020 föreläsningar och residens i samverkan med Statens konstråd i projektet Kunskapsnav offentlig konst. Du kan ta del av regionens arbete i en film om Här och Där- Konstnärer i hemvist här.

Kontakt:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn: 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se