Till innehåll på sidan

Residens i stationssamhälle – Alvesta

Lina Sofia är en av tre konstnärer som deltagit i Residens i stationssamhällen som pågått i Kronobergs län under 2020-2021.

De inbjudna konstnärerna utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residenset i Alvesta avslutas med utställning i samarbete med Alvesta utställningshall, Kulturparken Småland och Hemslöjden Kronoberg.

Den gamla yllefabriken i Alvesta ledde konstnären till platsen. En i landet
svunnen textilindustri som idag efterfrågas av både hantverkare och kläd-
producenter. Intresset för lokalt producerade material har ökat de sista åren.

I Hemslöjdens projekt 1 kvadratmeter lin deltar i år hantverksintresserade både nationellt och i Kronobergs region med att odla och genomföra den ganska långa och komplicerade beredningsprocessen.
Under den speciella tid som varit under pandemin har konstnären valt att lyfta det engagemang som pågår kring spånadslinet och sätta in det i ett större sammanhang om ekologi, platser och vad växter faktiskt kan lära oss.

Genom att aktivera deltagarna i linprojektet med att dokumentera linstjälkar från olika platser och beskriva dess omgivning sätter hon fokus på hur vi läser en växt och dess miljö. Det kan handla om jordmån, väderförhållanden, växtläge men också om minnen och det som får oss att känna.

Med inspiration från Craig Holdredge metoder om att studera växter tar hon sig an linet för att återknyta till vårt sammanhang – som skulle kunna vara ett sätt att skapa ett mer hållbart förhållningssätt till vår omgivning.

I utställningen visar Lina Sofia arbeten med utgångspunkt i linet som material, där hon bland annat engagerat befolkningen i en fördjupad läsning av växten, dess odlingsmiljö och sammanhang. Lina Sofia är baserad i Falun och arbetar i gränslandet mellan konst, hantverk och pedagogik. Det tar sig form i ett undersökande av platser, situationer och fenomen, men även i deltagarbaserade processer, med utgångspunkt i det textila skapandet.

Lina Sofia intresserar sig för den mångfasetterade betydelsen av kultur- och medicinalväxter där hon odlar fibrer och ofta undersöker i tidskrävande experiment hur färg från naturen kan skapa platsspecifika avtryck där faktorer som omgivning och väderförhållanden spelar in – en slags framkallningsmetod som berättar om betydelsen och konsekvenserna av att vara en del av ett kretslopp.

Besök utställningen

Utställningshallen
Alvesta Järnvägsstation, 2 vån
Tfn: 0472-15003

Se här för öppettider