Till innehåll på sidan

Residens i Kulturvagnen

Residenset ”Utgrävningar” pågår i sommar i Kulturvagnen.

Kulturvagnen drivs av Kerstin Björk och Tony Blomdahl och är en ombyggd husvagn som fungerar som mobilt galleri, konserthus och arrangör av olika projekt. De verkar primärt i den Småländska glesbygden.

Utgrävningar

Kerstin berättar om sommarens projekt i Kulturvagnen:

– I sommar ger vi bland annat ett residens vid namn Utgrävningar. Detta tar avstamp i en arkeologisk utgrävning i en Småländsk ladugård. Två konstnärer, Annie Johansson och Andreas Engman, är inbjudna att arbeta under tre veckor med residenset. I samband med att de finner intressanta objekt i ladugården sker ett parallellt arbete då vi tar reda på vad dessa objekt varit till för och vad de heter.

– Det finns ett bortglömt vokabulär kring de ting som varit vanligt förekommande i ett jord- och skogsbrukssammanhang. Konstnärerna jobbar därefter vidare på egen hand med utvalda fynd, ett arbete som kommer att resultera i en utställning i Kulturvagnen.

Besök Kulturvagnen

Utställningen och Kulturvagnen kommer att befinna sig utanför caféet vid Ljuders hembygdsförening Lördag den 31 juli och söndag den 1 augustica. kl.12-17
Varmt välkomna!

För mer information se: www.kultur-vagnen.se
Instagram: kulturvagnen

Medverkande konstnärer

Annie Johansson

Annie Johansson växte upp i en liten by i skogen och försvinner gärna in i det textila hantverkets långsamma görande. Ett material och hantverk som intresserar henne utifrån dess djupt rotade relation till kropp och kroppslighet. I sitt arbete plockar hon ofta inspiration ur ämnen som privat och allmän åtrå, kroppens fenomenologi, nymaterialism, mysticism och människans relation till naturen.

Med textilens språklighet skapar Annie skulpturer genom vilka hon undersöker det fysiska förhållande som våra kroppar förhandlar med föremål, rumslighet och material, på senare tid mer specifikt våra sensuella och ibland sexuella relationer till textila objekt. I hennes rumsliga installationer vill hon ofta premiera den kroppsliga förståelsen, framför det cerebrala, i mötet med hennes arbete.

www.anniejohansson.com

”Tunt Mörker”, 2017, foto: Øystein Thorvaldsen

Andreas Engman

I mitt konstnärskap är jag intresserad av att analysera maktstrukturer, de knutna till institutioner men också de i samhället i stort. Jag använder mig av ofta av text, ljud, installationer och performativa konstnärliga praktiker för att undersöka hur utvidgade perspektiv av institutionell kritik kan skapas genom att explicit använda affektiva tillvägagångssätt.

Två spår jag har arbetat med under de senaste åren är intensifieringen av nyfascistiska strömningar som formar dagens politiska landskap och hur konsten kan skapa ett motstånd i dessa sammanhang, samt mat och ätandets roll i samtida och historiskt kolonialt maktutövande.

www.andreasengman.se

Bild från performancen ”Dicks Revisited” från 2016, foto: Johanna Wallin

Fakta om Residens i Kulturvagnen

Utgrävningar är ett residensprojekt som sker i Kulturvagnen 2021. Kulturvagnen är ett mobilt utställningsrum initierat av Tony Blomdahl och Kerstin Björk som båda har erfarenhet av att jobba publikt med olika konstprojekt och konsertarrangemang. Syftet med Kulturvagnen är att tillgängliggöra och minska avståndet till konstnärliga upplevelser.

Utgrävningar sker med stöd av Bild och form Kronoberg, Kulturrådet, Ideell Kulturallians och i samarbete med Ljuders hembygdsförening.

Bild och Form Kronoberg stödjer flera residens under 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för konstnärer att verka i Kronoberg och att möjliggöra en bredd av konstupplevelser för publik. Läs mer om pågående residens här.