Till innehåll på sidan

Frida Lundén Mörck – Konsthandläggare i Region Kronoberg

Vi träffar Frida Lundén Mörck, konsthandläggare i Region Kronoberg för ett samtal om uppdraget, projekt och framtiden.

Vill du presentera dig? Vem är du och vad har du för uppdrag för Region Kronoberg?

Såklart! Jag heter Frida och arbetar som konsthandläggare för Region Kronoberg. Det betyder att jag har hand om den konst regionen äger, med allt från inköp och förvaltning av så kallad löskonst till planering och projektledning av fast konstnärlig gestaltning i de byggnationer som görs i regionens regi.

Frida Lundén Mörck, Konsthandläggare Region Kronoberg

Jag har en kandidatexamen från Linnéuniversitetet i produktdesign samt en masterexamen i konsthantverk från Konstfack och jobbar utöver uppdraget för regionen också som konstnär själv, inom glas. Det är egentligen så jag hamnade i de här trakterna från början, då jag sedan ett par år tillbaka har min ateljé i Boda Glasbruk.

Konstarkivet Region Kronoberg

Innan jag läste på Konstfack utbildade jag mig till konstvetare och utställningsformgivare och fick i samband med det chansen att spendera lite tid på Statens Konstråd, och arbeta med de kollektioner de gör till myndigheter. Där insåg jag att jag inte bara vill skapa konst själv, men också arbeta rumsligt, skapa samspel mellan rummet, dess syfte och konsten. Det intresset, och att ha både praktisk och teoretisk utbildning/erfarenhet, är a och o i det här uppdraget!

Eftersom att jag ramar och hänger konsten behöver en vara lite händig såklart, men det krävs utöver det en förståelse för hur konst på verkar människor och miljöer. Uppdraget kräver en viss pedagogisk läggning, det handlar mycket om att kommunicera och skapa de bästa förutsättningarna för konsten i verksamheterna. Genom min profession och kunskap men också genom att diskutera med och låta verksamheterna bidra med input.

Vad gör du på jobbet? Hur kan en arbetsvecka se ut för dig?n]

Regionens konst hänger utspritt över större delen av länet, så jag är (ett vanligt år) ofta på språng.

2020-02-20 Konstverk på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

Ena dagen ska konst plockas ner från vårdcentralen i Ryd och köras tillbaka till arkivet i Regionhuset för tillfällig förvaring, uppfräschning eller omramning. En annan dag spenderar jag i arkivet med att sätta samman och planera en kollektion till folktandvården i Moheda. Nästa dag kanske jag hänger en kollektion i Ljungby eller monterar ett verk på Sigfridsområdet i Växjö. Och dagen därpå kan det vara dags för kulturnämnd och återrapportering till nämnden om den senast inköpta konsten.

2020-02-20 Konstverk på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

Jag utgår i mitt arbete från arkivet och den lilla verkstaden jag har i regionhuset i Växjö.Där har jag en del konst som förvaras i väntan på utplacering, en konstpool. Den absoluta majoriteten av konsten hänger ute i offentliga lokaler, men för att kunna sätta samma kollektioner behöver en del verk finnas tillgängliga för mig att jobba med. Och det blir ruljangs på det hela nästan automatiskt, det är alltid verksamheter som flyttar och ändras på olika vis, så verk kommer och går genom arkivet hela tiden. Det ger mig också en chans att se över och ta hand om konsten. Byta en ram eller trasigt glas på en tavla eller fräscha upp en sockel till en skulptur, utföra enklare restaurering där det går.

I arbetet ingår också att administrera samlingen, se till så att registret stämmer och utföra inventeringar. En hel del tid går också åt att planera och leda konstnärliga gestaltningar i byggprojekten som regionen gör. Det kan vara i form av möten, men också workshops och andra kunskapsbildande insatser, för att förankra konsten i verksamheten.

Har du något spännande projekt på gång just nu?

2020-02-20 Konstverk på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

Jag har under 2020 avslutat ett stort arbete med att inventera all regionens konst.

Det var ett enormt arbete, och det verkar kanske inte så kul, men för en nörd som mig var det superintressant! Jag fick en väldigt bra bild av all konst regionen har i sin samling och fick utföra ett riktigt detektivarbete för att hitta verk som kommit på avvägar i diverse flyttar och omstruktureringar.

Regionen (och tidigare landstinget) har ju köpt i verk i många, många år och det har inte alltid varit en så väldigt noggrann struktur och arbetsordning som vi har nuförtiden.

2020-02-20 Konstverk på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

Numera finns också hjälpmedel i form av rätt avancerade registerprogram och det gör mitt arbete mycket effektivare såklart.

Just nu är regionen i startgroparna för att bygga ett nytt akutsjukhus och det innebär att mitt uppdrag de kommande åren till stor del kommer präglas av det. Det är väl i princip det största projekt som utförs inom ramen för mitt uppdrag, så det kommer kräva en hel del arbetsinsats från min sida, även om jag kommer ha hjälp av två konstkonsulter för att hinna med allt.

I övrigt ser jag verkligen fram emot att få börja hänga ut konst i verksamheterna igen! Under pandemin har jag mestadels jobbat hemifrån och från arkivet och har i mesta möjliga mån undvikit att vistas på lasaretten, vårdcentralen och andra offentliga miljöer, för att inte bidra till trängsel.

Det märks verkligen att det finns ett uppdämt behov av konst, vissa verksamheter har fått vänta över året nu på att få sin efterlängtade konstkollektion så jag hoppas att snart, snart kunna sätta igång med det igen. Å andra sidan har jag haft gott om tid att ta hand om samlingen och göra inköp på distans, så nu finns det mycket nytt att blanda in med den befintliga konsten i nya kollektioner.

Hur skulle du vilja att möjligheterna att ta del av konst i regionens lokaler och utemiljöer utvecklades? Var är vi om 10 år?

Jag hoppas att konsten även fortsättningsvis kan få komma in tidigt i kommande byggprocesser, vi har blivit bättre på det, men jag är inte helt nöjd än. Det hade varit kul att genom det kunna arbeta med konstnärlig utredning för platsutveckling.

2020-02-20 Konstverk på Vuxenpsykiatrin i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

Jag vill bredda bilden av vad konst i våra miljöer kan vara, föra in fler material och medier. Just nu arbetar en konstnär med en gestaltning till en nybyggnation på Sigfridsområdet som ska involvera ljud. Det blir Regionens första inköp någonsin av ett ljudverk och det är verkligen på tiden tycker jag, en sinnlig upplevelse behöver inte bara vara visuell.

Jag hoppas att vi framöver kan bidra till skapandet av verk som är tillgängliga för fler, det är så lätt att konsten enbart är bilder i ram på vägg, för att det är säkert, smidigt och hygieniskt i vårdmiljöer, men den typen av konst är ju inte för alla, har du till exempel en synnedsättning kanske ett ljudverk eller ett taktilt verk hade varit mer givande. Jag hoppas vi kan jobba mer så, mer inkluderande.

Tack Frida!

Här kan du läsa mer om Region Kronobergs konstinköp samt kontaktuppgifter.

Du kan också följa arbetet inom Bild och Form Kronoberg och Region Kronobergs konstinköp på Instagram