Till innehåll på sidan

Residens i Kronoberg

Linus Ljunggren, Foto: Lars-Göran Ambrahamsson

Tre residens har initierats av Bild och Form Kronoberg för att skapa arbetstillfällen för professionella bild- och formkonstnärer. Residensen genomförs i samverkan med lokala och regionala parter med stöd av Region Kronobergs kulturnämnd.

Kerstin Björk och Tony Blomdahl

Residens-Stationsamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och fortsätter 2021. Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö? Residensen genomförs i samarbete med Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg.

För mer information kontakta: Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg