Till innehåll på sidan

Påväg mot Bymässa 2030

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030.

En förstudie kring vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomföras har presenterats för lokala och regionala politiker. Regionala utvecklingsnämnden tar nu processen vidare. Ett definitivt beslut ska fattas i september 2021.

En av utgångspunkterna i Bymässa2030 är politikområdet Gestaltad livsmiljö. ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

”Konsten har stor betydelse för att skapa offentliga rum med långsiktiga kvaliteter. Det är därför viktigt att det konstnärliga arbetet tidigt införlivas i samhällsbyggets processer.” Prop. 2017/18:110 Gestaltad Livsmiljö

Bild och Form Kronoberg ingick under åren 2018-2020 i Statens konstråds nationella satsning inom gestaltad livsmiljö ”Kunskapsnav offentlig konst”.

Under våren 2021 fortsätter Bild och Form Kronoberg arbetet med att utveckla metoderna med offentlig konst i Kronoberg. Bild och Form ingår i den interna arbetsgrupp i Region Kronoberg som driver arbetet framåt med Bymässa2030 tillsammans med berörda aktörer.

Kontakt Bild och Form Kronoberg
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg